Mingel och panelsamtal

Inbjudna utställare till Jobbtorg vid Stockholms universitet var bemanningsföretag, representanter från kommuner, privata och kommunala skolor och förskolor samt Lärarförbunden. Arrangör var samordningen för Utländska lärares vidareutbildning och Snabbspåret för nyanlända lärare vid Stockholms universitet.

Precis som sist fick deltagarna möjlighet att mingla, visa sitt CV och knyta kontakter, för att sedan ta del av ett panelsamtal som handlade om viktiga aspekter vid arbetssökande och den första tiden som nyanställd.

Viktigt att våga ta plats och nätverka

”Ni är otroligt efterlängtade och jätteviktiga för oss, ni behövs i våra skolor och förskolor. Det är svårt att få tag på lärare idag och särskilt i Stockholmsregionen”, inledde Anders Bjur, utbildnings- och arbetsmarknadsstrateg i Sollentuna kommun.

Han framhöll vikten av att våga ta plats som arbetssökande: "Intervjua lärarkollegor och rektor om hur skolan fungerar och våga ställa frågor även om du inte kan språket fullständigt. Använd också sociala medier och nätverka - genom att finnas på sociala medier visar du att du behärskar ny teknik."

Gott om jobb inom skola och förskola

Jessica Olsson Treiberg från Lärarförbundet menade att det finns gott om lärarjobb och att det är bra att fundera över vilken typ av tjänst man vill ha och var vill man jobba. Det är också bra att läsa på om lagar och vilka villkor som gäller innan man skriver på ett anställningsavtal.

Somaya Khattab läser inom ULV och arbetar som lärarvikarie. Hon tipsade om att det är viktigt hur man formulerar sitt CV och personliga brev - och att fundera kring hur de egna erfarenheterna matchar de förmågor som krävs för tjänsten.

Linn Henrikssen, som arbetar med rekrytering inom Kunskapsskolan, fyllde på: ”Att söka jobb är en process där det också är du som ska välja arbetsgivare."

Att arbeta i arbetslag, vad innebär det?

 ”Ett bra samarbete handlar om att komplettera varandra”, menade Manal Albaiaa, lärare i Snabbspåret och som har stor erfarenhet av arbete i förskola och skola.

”Det handlar också om att kommunicera och se våra olikheter som en tillgång. Alla arbetslag har styrkor och svagheter - våga använda varandra som en resurs! Om vi kan hitta bra former för att samarbeta med varandra kan vi också fullt ut arbeta för verksamhetens bästa”, avslutade Manal.