Det är en varm junikväll då en stor grupp studenter inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) samlas för att fira sin lärarexamen. Med en utländsk lärarutbildning i ryggen blir de nu också behöriga lärare i Sverige. Under 2015 har närmare 90 studenter kompletterat sin utländska lärarexamen till en svensk lärar- eller förskollärarexamen. Ytterligare fem personer har kompletterat sin utbildning för att få svensk lärar- eller förskollärarlegitimation.

Samordningen inom ULV ansvarar för examenshögtiden, och Susanna Malm, samordningsansvarig och nationell samordnare för ULV, inleder högtiden med att hylla de som under året blivit färdiga med den kompletterande utbildningen.


- Ni som tagit examen inom ULV är viktiga resurser i skolan, särskilt idag då skolorna möter många barn med annan språklig bakgrund. Vi inom samordningen vet vilken utmaning det kan vara att börja om med sina studier; att möta en ny akademisk kontext, och att studera på ett annat modersmål än det egna, säger Susanna Malm i sitt tal till studenterna.

 

Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin


Irina Mavropoulou Smith, som läst en lärarexamen mot grundskolans tidigare år, hyllar i sitt tal de lärare hon haft under utbildningen, och den egna familjen som funnits som stöd. Under utbildningen har hon lärt sig nya svenska uttryck och sånger, Irina börjar nynna på visan ”Vem kan segla förutan vind”, som hon lärt sig och som blivit godnattsång åt hennes barn. Många i salen verkar känna igen sig då hon berättar hur utbildningen ibland känts svår att kombinera med familj och arbete, men hur skönt det nu känns att vara klar.

Högtiden fortsätter med rosutdelning till varje student, och alla samlas uppe på scenen för fotografering. Sedan bjuds det på underhållning och tal från studenterna själva. Sabri Yousef står för musik och poesi, andra studenter väljer att berätta om sina erfarenheter från studietiden.

Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin


​En av de deltagare som är med under examenshögtiden är Katarzyna Poter-Natanek. Som polsk tolk vid Start Järva kom hon första gången i kontakt med utbildningsväsendet och ULV. På frågan hur det känns med dagen, säger Katarzyna att det känns som hon lyckats med något stort.

Katarzyna har vid Stockholms universitet läst inriktningen engelska mot grundskolans senare år och kompletterat med studier i svenska som andraspråk. Hon har nyligen fått sin lärarlegitimation och skrivit under avtal som modersmålslärare för Stockholm stad. Katarzyna får frågan vad hon gör om fem år?

- Jag vill fortsätta att utbilda mig till speciallärare, de behövs verkligen! Som modersmålslärare inser jag hur vanligt det är med exempelvis dyslexi. Det kan vara ännu svårare för den elev som har andraspråksinlärning, många barn tycker att ingen tar deras problematik på allvar, säger Katarzyna.

Hur har den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i ULV påverkat den lärarroll du har nu?

- Jag var väldigt lycklig över min VFU-period och fick två underbara handledare som både inspirerade mig och gjorde att jag vågade mer. Först hade jag panik över hur det skulle bli att framträda på min första lektion. Skulle eleverna kanske skratta åt mitt uttal, man vet ju hur tonåringar kan vara, säger Katarzyna och skrattar.

Blev det så?
- Nej, vi hjälpte varandra och eleverna rättade mig när jag behövde. De tyckte att jag lyckades i min roll som lärare, och det var spännande! Tiden jag studerade inom ULV känns väldigt bra, även om det såklart var tufft ibland att kombinera studierna med familjeliv och de ekonomiska utmaningar det innebär.

Under examenshögtiden visas tydligt hur stöd från familj och vänner är en viktig del under utbildningen, och många av studenterna har med sig släktingar för att fira tillsammans. Efter mingel och spontan dans till toner från mellanöstern som avslutar examenshögtiden fortsätter deltagarna hemåt. De röda rosorna studenterna fått och bär i sina händer blir en symbol för de nya möjligheter som väntar.

Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin

Text: Rebecca Röhlander