Ansökan

ULV 3

Så ansöker du till Utländska lärares vidareutbildning

 

Webbansökan till Höstterminen 2020 är nu stängd och handläggningsarbete pågår.

Ansökan inför vårterminen 2021 står öppen mellan den 15 september och 15 oktober 2020.

Webbansökan inför antagning till HT20 stod öppen mellan den 16 mars - 15 april. Webbansökan stängde kl. 22.00 den 15 april.

Vid ett större antal sökande kommer urval att bli aktuellt för antagning till utbildningen vid samtliga universitet.

 1. Webbansökan måste vara ifylld och utskriven senast den sista ansökningsdagen. Du kan innan dess när som helst pausa din ansökan och fortsätta senare. När du är helt klar får du en bekräftelse via e-post att vi tagit emot din ansökan.
 2. Skriv ut din ansökan på papper och skriv under den med ditt namn.
 3. Skicka din ansökan tillsammans med dokumenten enligt bilageförteckningen med post till det lärosäte du valt att ansöka till. Se nedan vilka dokument du behöver bifoga med din ansökan. Har du valt Stockholms universitet följer du instruktionen i webbansökan!
 4. Adressen till lärosätet hittar du överst på ansökningsblanketten när du skrivit ut den. Obs! Gäller ej ansökan till Stockholms universitet!
 5. När ansökan tillsammans med dina dokument har inkommit till lärosätet får du en bekräftelse till din e-post. Obs! Gäller ej ansökan till Stockholms universitet!
 6. Om din ansökan är komplett kommer vi påbörja handläggning av ditt ärende, annars kontaktar vi dig med en begäran om komplettering.
 7. Antagningsbesked skickas från ditt valda lärosäte med post/e-post, till den adress du angett i ansökan. Detta sker oftast 2 - 2,5 månader efter sista ansökningsdag.
 8. Du blir kontaktad av en handläggare om du behöver komplettera med fler dokument. Obs! Dina dokument ska ha inkommit senast den 22 april 2020 inför ansökan till höstterminen för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Följande dokument måste finnas med i din ansökan:

 

 1. Ifylld ansökningsblankett
  – den skriver du ut när du fyllt i webbansökan.
 2. Examensbevis (Diploma) över utländsk lärarexamen
  - på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska
 3. Kursutdrag
  – en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
 4. Intyg på godkänd kurs i Svenska:
  Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan behörighetsgivande kurs i svenska, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juni 2013. Läs mer om TISUS här.
 5. Vidimerad kopia av pass och av svenskt uppehållstillstånd*

Om du har några av följande dokument, bifoga även dessa (ej obligatoriskt):

 • Utlåtande över din utbildning från Skolverket eller Universitets- och högskolerådet. Behörighetsbevis från Högskoleverket eller lärarlegitimation från Skolverket.
 • Kompletteringshänvisning från Skolverket för att få lärarlegitimation.
 • Tjänstgöringsintyg över yrkeserfarenhet som lärare/förskollärare. I tjänstgöringsintyget är det viktigt att det framgår vilken befattning, vilka arbetsuppgifter du haft samt under vilken period du har arbetat.

Vidimering

Kopior av pass och av svenskt uppehållstillstånd måste vara vidimerade.
Vidimering innebär att någon annan skriver under kopian av dina handlingar med sin signatur och namnförtydligande, samt stämplar kopian med myndighetsstämpel. Detta för att visa att kopian överensstämmer med originalet. Om telefonnumret inte framgår av myndighetens stämpel vänligen ange det separat.

Följande personer kan vidimera dina handlingar:

 • En arbetsgivare
 • Tjänsteman vid myndighet, t ex arbetsvägledare vid arbetsförmedling
 • Studievägledare vid universitet eller högskola eller studie- och yrkesvägledare inom Komvux

Översättning

Om dina dokument är skrivna på annat språk än svenska eller engelska ska du bifoga kopior på översättningar av dokumenten till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

*Om du endast har uppehållstillstånd för studier kan du bli avgiftsskyldig. Om ditt uppehållstillstånd snart kommer att gå ut måste du bifoga följande:

 • Det gamla uppehållstillståndet.
 • Beslutet som uppehållstillståndet grundade sig på.
 • En bekräftelse (mottagningskvitto) från Migrationsverket om att du ansökt om förlängning av uppehållstillstånd.

Kontakt ULV

Stockholms universitet, nationell samordnare

 • Telefontid: tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00
 • Telefontiden har sommarstängt från 30/6 och öppnar åter 18/8
 • Tfn: 08-1207 65 35
 • E-post: ulv@su.se

Göteborgs universitet

 • Telefontid: Onsdag kl. 14.00 – 16.00
 • Tfn: 031-786 6916
 • E-post: ulv@gu.se

Linköpings universitet

 • Telefontid: måndag kl. 8.30-9.30 samt onsdag och torsdag kl. 10.00-11.00
 • Tfn: 013-282088
 • E-post: studievagledning@uv.liu.se

Malmö universitet

 • E-post: ulv@mau.se  

Umeå universitet

 • E-post: irene.sedlacek@umu.se

Örebro universitet

 • E-post: lararutbildning@oru.se
Vägledning kring lärarlegitimation