Varför valde du att studera inom ULV?
- Jag fick hänvisning genom Skolverket att komplettera min utländska lärarutbildning via ULV för att få svensk lärarlegitimation. Kravet på legitimation och viljan att uppdatera min kunskap har lett till att jag börjat plugga igen. Efter många års arbete inom förskolan har jag lärt mig vikten av den pedagogiska miljön och att skapa bra förutsättningar för barns lärande, inflyttande och utforskande lekar.

Vad har utbildningen gett dig?
- ULV har gett möjlighet att fräscha upp mina teoretiska kunskaper inom didaktik och pedagogik.

Vad har du för förväntningar när du läst klart inom ULV?
- Den svenska arbetsmarknaden kräver kompetent och utbildad personal och jag tror att jag nu bättre kan konkurrera med andra akademiker. De nya kunskaper som jag har skaffat genom utbildningen kommer till nytta när jag väl börjar min karriär. 

Text: Rebecca Röhlander

 

Folashade Williams läser mot en förskollärarexamen inom ULV.
Folashade Williams läser mot en förskollärarexamen inom ULV.