Frågor i fokus vid konferensen var bland annat hur lärosäten bidrar till arbetet med att göra högre utbildning tillgänglig för fler grupper i samhället och vilka förutsättningar som ges för studenter med funktionsvariationer, studenter som kommer från studieovana hem eller studenter med utbildningsexamina från andra länder.

Utländska lärares vidareutbildning deltog vid seminarium

Cirka 20 lärosäten deltog i konferensen och delade med sig av sina erfarenheter.

Helén Bodström och Tove Linné som arbetar inom samordningen för Utländska lärares vidareutbildning deltog med ett seminarium under rubriken Breddat deltagande för studenter inom Utländska lärares vidareutbildning – Möjligheter och utmaningar! Seminariet handlade om att beskriva vilka olika verktyg och aktiviteter som erbjuds för att studenterna ska få så bra förutsättningar som möjligt inför och under sina studier.

Föreläsarna lyfte även vikten av att universitet och lärosäten måste bli bättre på att utgå ifrån och ta tillvara studenternas tidigare erfarenheter/kunskaper.

 

Text: Tove Linné