Lämplighetsprovet riktar sig till dig med utländsk lärarexamen från ett EU- eller EES-land och som ansökt om legitimation hos Skolverket men fått avslag på ansökan och som istället hänvisats till att kompensera brister från tidigare utbildning genom en eller flera kompensationsåtgärder.

En kompensationsåtgärd kan se ut på flera olika sätt. Det kan vara genom en anpassningsperiod där man tjänstgör i adekvat skolform under minst ett läsår på halvtid, via studier vid universitet eller högskola eller genom att genomföra ett lämplighetsprov.

Stockholms universitet har fått i uppdrag att arrangera lämplighetsprovet och det genomförs med stöd och medel av Skolverket.

Lärar- och förskollärarlegitimation

Den 1 juli 2011 infördes i Sverige ett system med legitimation för lärare och förskollärare. Prövning för behörighetsbevis fasas därmed ut. Skolverket har till uppgift att pröva ansökningar om behörighetsbevis inkomna före den 1 juli 2011.

Vad gäller för att klara lämplighetsprovet?

  • Lämplighetsprovet ska pröva de brister som Skolverket bedömer finns i din lärar-eller förskollärarutbildning från EU eller EES.
  • Provet ställer stora krav på språkfärdighet i svenska.
  • Provet är mer lämpligt för dig som har erfarenhet av att arbeta i förskolan eller skolan i Sverige. Om erfarenhet saknas kan det vara svårt att klara provet och nå godkänt resultat.

Vill du istället för lämplighetsprov kompensera bristerna genom kompletterande studier, kan du ansöka till Utländska lärares vidareutbildning, ULV.

Läs mer om ULV.

Hur går lämplighetsprovet till?

Lämplighetsprovet består av olika delar. Det kan vara i form av skriftligt kunskapsprov, muntligt prov och arbetsplatsbesök. Provet utformas individuellt efter Skolverkets beslut om kompensationsåtgärd, vilket kan innebära att en eller flera av ovanstående delar ingår.

I samband med att man antas till att genomföra provet så får man närmare information om hur provet kan komma att se ut, det kan se olika ut för olika personer.

Bedömning av prövningen

Kriterier vid bedömning av prövningen är relaterade till de krav som ställs på lärare enligt examensordningen för svensk lärarexamen.

Läs mer i utbildningsplanen för lärarexamen vid Stockholms universitet (PDF)

Lämplig litteratur att läsa inför prövningen

I följande dokument kan du hitta lämpliga litteraturhänvisningar som en förberedelse inför prövningen.

Litteraturlista Lämplighetsprov (94 Kb)

Ansökan till Lämplighetsprovet

Du ansöker om att göra Lämplighetsprovet via vår ansökningsblankett.
Ansökningsblanketten kommer att finnas publicerad här från och med den 1 januari 2020.

Sista dag för att ansöka om och påbörja lämplighetsprovet under 2019 var den 30 september 2019. Från och med den 1 januari 2020 kan man återigen ansöka om att genomföra lämplighetsprovet.


Ansökningsförfarandet går till enligt följande:

1. Skicka din ansökan med e-post till llp@su.se

2. Samordningen för lämplighetsprovet går igenom din ansökan och Skolverkets beslut om kompensationsåtgärd och kartlägger vilken/vilka delar som ska kompenseras.

3. Senast 3 veckor efter att din ansökan inkommit kontaktar vi dig för ett Informations- och kartläggningssamtal. Under samtalet går vi igenom beslutet från Skolverket och vilken prövning/vilka prövningar som är aktuella för just dig. Utifrån den gemensamma kartläggningen planeras upplägget på prövningen/prövningarna, vilka kunskapskrav som ska bedömas och när i i tid prövningen kan ske.

 

I samband med din ansökan måste du bifoga följande dokument:

  1. Fullständigt beslut om kompensationsåtgärd till Lämplighetsprovet från Skolverket
  2. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller motsvarande, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013
  3. Examensbevis på utländsk lärarexamen - på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska
  4. Kursutdrag – en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.

  5. Tjänstgöringsintyg- om du har anställning inom skola eller förskola

 

 

Kontakt

För frågor skicka e-post till: llp@su.se