I uppföljningen ingår cirka 1 200 personer med utländsk högskoleutbildning som genomfört en kompletterande utbildning mellan höstterminen 2012 och vårterminen 2015. Rapporten beskriver utfallet av utbildningar inom ramen för särskilda satsningar för olika arbetsgrupper, bland annat lärare, läkare och jurister.

Gynnsam arbetsmarknad för personer inom bristyrken

I gruppen som kompletterar sin utländska lärarutbildning är graden av etablering hög, hela 70 procent hade en "god ställning" på arbetsmarknaden inom ett år efter avslutade studier. Siffran gäller för både de kvinnor och män som deltog i studien. 

– Resultatet är mycket positivt med en god etableringsgrad för personer med utländsk högskoleutbildning som fullföljt en kompletterande utbildning här i Sverige. Det kan, förutom hög kompetens hos dessa personer, bland annat förklaras av att undersökningen omfattar utbildningar som leder till bristyrken och en gynnsam arbetsmarknad, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ, som författat rapporten tillsammans med Anders Viberg.

Läs hela rapporten från UKÄ

Läs om Utländska lärares vidareutbildning