Seminariet tog sin utgångspunkt i den rapport, Utdanning, arbeid og integrering som Rambøll Management Consulting genomfört på uppdrag av Nordiska ministerrådet när det gäller kartläggning kring vad som gäller för erkännande av utländska utbildningar och hur man arbetar med kompletterande utbildningar i de nordiska länderna.

Fokus på förutsättningar och former för samverkan

Susanna Malm och Maria Granath vid Stockholms universitet fick möjlighet att berätta om kompletterade utbildningar i Sverige och om sina erfarenheter när det gäller att organisera kompletterande utbildning för lärare med utländsk lärarutbildning; vilka förutsättningar finns utifrån gällande förordningar, strukturer och hur ser samverkan ut mellan berörda myndigheter.

Framgångsfaktorer för kompletterande utbildning

Vidare togs frågan upp kring hur framgångsfaktorer kan se ut för den kompletterande utbildningen och vilka utmaningar och möjligheter lärare kan möta som genomgått och slutfört den kompletterande utbildningen.

En nationell uppföljning har gjorts under 2017 i syfte att undersöka i vilken mån syftet med uppdraget uppfyllts. Uppföljningen visar goda resultat när det gäller i vilken omfattning lärarna har fått anställning i svensk skola och förskola men också inom vilka områden man kan fortsätta att vidareutveckla och kvalitetssäkra utbildningen.

 

Text: Maria Granath