Har du ansökt till Utländska lärares vidareutbildning med start HT19? Läs mer om vad som händer nu!


Har du blivit reservplacerad? Vad händer nu?

Du behåller reservplatsen till dess att terminen startar. Om du inte har blivit kallad till terminsstart betyder det att du inte fick plats på utbildningen den här gången utan måste ansöka på nytt tills nästa antagningsomgång.

Reserver börjar kallas efter den 19 augusti om det blir några återbud!
 

Tidplan för antagning

Antagningsperioden inför HT19 är nu stängd och handläggningsarbete pågår. Här följer en tidplan över aktuella datum och händelser inför det att höstterminen startar.

10 maj Kallelse till Inplaceringsprovet skickas till den e-postadress som du upgett i din ansökan om du uppfyller kraven vid en första bedömning.
OBS! Kallelsen till Inplaceringsprovet är inte en bekräftelse på att du har blivit antagen.
16 maj Obligatoriskt Inplaceringsprov som genomförs under en heldag på Campus Frescati
v 24 Antagningsbesked skickas ut med e-post   
v 24 Välkomstbrev skickas ut med e-post
v 26 och v 34 Individuella samtal med antagna studenter                                                                  
v 35 Utbildningen startar                                                      

Alla studenter som antas till utbildningen erbjuds ett individuellt samtal. Under samtalet får du respons kring bedömningen från det obligatoriska inplaceringsprovet samt en möjlighet att gå igenom din individuella studieplan. Samtalet har du med en kontaktperson inom ULV-samordningen. Samtal sker både under juni och augusti, information om din samtalstid får du i ditt Välkomstbrev.

Obligatoriskt Inplaceringsprov

För att bli antagen till Utländska lärares vidareutbildning måste du som söker till höstterminen 2019 göra ett obligatoriskt Inplaceringsprov som äger rum torsdagen 16 maj (provet pågår hela dagen).

Syftet med provet är att synliggöra din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska inleda dina studier med.

Provet innehåller tre delar; en läsförståelsedel, en skriftlig del och en muntlig del.

Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprov - läsförståelsedel. Innan du börjar läsa texterna, läs noga igenom instruktionen. Till provet finns ett facit. Titta extra noga på Kommentarer till sökläsning. Där får du många tips på vilka lässtrategier du kan använda under provet.

Du som är antagen till ULV kommer att få en kallelse till provet med mer information.

 

Ansökningsperioden inför höstterminen 2019 var mellan den
15 mars - 15 april men är nu stängd! Information om nästa antagningsomgång kan du hitta på Ansökningssidan.

Din ansökan - steg för steg

Vi får en del frågor om hur ansökan till ULV vid Stockholms universitet går till. Läs gärna våra instruktioner nedan!

Kompletterande utbildningar som du kan söka till vid Stockholms universitet

Svensk lärarexamen med inriktning mot förskolan, barn i åldern 1-6 år (ULVFÖ)

Svensk lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år, elever i årskurs 1-6 (ULVGT)

Svensk lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år (ämneslärare), elever i årskurs 7-9 (ULVGS)

Svensk lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan (ämneslärare), elever i årskurs 10-12 (ULVGY)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Läs mer om VFU inom ULV.