Välkommen att ansöka till ULV vid Stockholms universitet!

Ansökningsperioden inför höstterminen 2019 är den
15 mars - 15 april.

Här kan du läsa mer om behörighetskrav och göra din ansökan

 

Din ansökan - steg för steg

Vi får en del frågor om hur ansökan till ULV vid Stockholms universitet går till. Läs gärna våra instruktioner nedan!

 

Kompletterande utbildningar som du kan söka till vid Stockholms universitet

Svensk lärarexamen med inriktning mot förskolan, barn i åldern 1-6 år (ULVFÖ)

Svensk lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år, elever i årskurs 1-6 (ULVGT)

Svensk lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år (ämneslärare), elever i årskurs 7-9 (ULVGS)

Svensk lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan (ämneslärare), elever i årskurs 10-12 (ULVGY)

 

Tidplan för antagningen

Här är aktuella datum och händelser inför det att höstterminen startar.

Alla studenter som antas till utbildningen erbjuds ett individuellt samtal. Under samtalet får du respons kring bedömningen från det obligatoriska inplaceringsprovet samt en möjlighet att gå igenom din individuella studieplan. Samtalet har du med en kontaktperson inom ULV-samordningen. Samtal sker både under juni och augusti, information om din samtalstid får du i ditt Välkomstbrev.

15 mars Ansökningsperioden öppnas
15 april Ansökningsperioden stängs                                    
23 april Sista kompletteringsdag för begärda handlingar
16 maj Obligatoriskt Inplaceringsprov som genomförs under en heldag på Campus Frescati
v 24 Antagningsbesked skickas ut med e-post   
v 24 Välkomstbrev skickas ut med e-post
                                                   
v 26 och v 34 Individuella samtal med antagna studenter                                                                  
v 35 Utbildningen startar   
 

Obligatoriskt Inplaceringsprov

För att bli antagen till Utländska lärares vidareutbildning måste du som söker till höstterminen 2019 göra ett obligatoriskt Inplaceringsprov som äger rum torsdagen 16 maj (provet pågår hela dagen).

Syftet med provet är att synliggöra din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska inleda dina studier med.

Provet innehåller tre delar; en läsförståelsedel, en skriftlig del och en muntlig del.

Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprov - läsförståelsedel. Innan du börjar läsa texterna, läs noga igenom instruktionen. Till provet finns ett facit. Titta extra noga på Kommentarer till sökläsning. Där får du många tips på vilka lässtrategier du kan använda under provet.

 

Du som är antagen till ULV kommer att få en kallelse till provet med mer information.

 

För dig som startade vårterminen 2019

Klicka på länkarna för att nå ditt schema och kurshemsidan!

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare, 30 hp

Att vara lärare i Sverige, 23,5 hp

 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Läs mer om VFU inom ULV.