Panelsamtal Järvaveckan
Moderator Gabriella Ahlström tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, högskoleminister, Rana Rechdan och Haiwen Zheng, alumner från Stockholms universitet samt Susanna Malm, ULV.


Utländska lärares vidareutbildning firar under året tio år som kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen. Ett panelsamtal med rubriken ”Så kan utländska lärare bidra i svensk skola” uppmärksammade hur skolan kan ta tillvara på kompetenser så som flerspråkighet och kulturkännedom.

Erfarenheter från andra skolsystem

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inledde med att beskriva hur Sverige måste göra mer för att alla barn ska nå kunskapsmålen och att nyckeln dit är kunniga och kompetenta lärare:

– Att ta tillvara på kompetensen är dessutom avgörande för att lyckas med lärarförsörjning. Dessa lärare har en interkulturell förståelse och kunskap om andra skolsystem som också är viktigt för det kollegiala lärandet.

Högskoleministern lyfte vikten att lärosäten får stöd att kunna bedöma och validera kompetens för att kartlägga snabbast väg mot lärarbehörighet för varje enskild individ.

Susanna Malm pekade på den variation som finns representerad bland studenter inom den kompletterande utbildningen med fler än 90 utbildningsländer och 40 olika språk. Att utbildnings- och yrkesbakgrunden skiftar ställer krav på en individanpassad bedömning och validering av reell kompetens.

Panelsamtal Järvaveckan

Goda förutsättningar på arbetsmarknaden

Trots att vägen mot läraryrket kan vara snårig så innebär lärarbristen i Sverige goda förutsättningar på arbetsmarknaden för den som blir behörig att undervisa.
– Den uppföljning vi nyligen gjort visar att i princip samtliga som genomfört den kompletterande utbildningen anställs som behöriga lärare eller förskollärare. Det innebär bättre anställningsvillkor, karriärvägar och löneutveckling, sa Susanna Malm.

De två alumnerna vittnade båda om hur de varit en tillgång i sina arbetslag, och genom sina olika kompetenser kunnat fungera som en brygga mellan elev och skola. Haiwen Zheng menade att mångfald enbart kan vara teori om skolan och elever inte har kontakt med lärare som representerar den mångfalden.
– Mina språkkunskaper har underlättat i samtal med nyanlända. Utan språket så är det många gånger svårt att kommunicera med föräldrarna, sa Rana Rechdan.

Ministern uttryckte också att departementet har hörsammat lärosäternas önskemål kring förutsättningar för en ändamålsenlig utbildning, bland annat genom att utbildningen ska kunna omfatta ytterligare högskoleoäng i svenska.

Närhet till verksamheten en integrationsfråga

Verksamhetsnära utbildning lyftes som en lösning på integrering i samhälle och arbetsliv. Representanterna från fackförbund och Sollentuna kommun var överens om att det är ett skolledningsansvar att sätta samman lärarlag som speglar eleverna i klassen. Fredrik Kahn från Lärarförbundet framhöll betydelsen av en god introduktion under lärarnas första år.

Anders Bjur efterfrågade långsiktighet, utifrån ett arbetsgivarperspektiv:
– Dessa lärare behöver behålla anknytningen till lärarhjärtat men ändå läsa svenska – och jag vet att man bäst lär sig svenska på jobbet. Att få in dessa kollegor är en fantastisk möjlighet, det gäller därför för huvudmannen att tänka långsiktigt! Som gammal rektor är jag glad för alla som kommer till skolan. Det är näst intill tjänstefel att inte nyttja lärare som kommer från andra länder.

Panelsamtal Järvaveckan

"Kunskaperna är viktigast - my message"

Rana Rechdan beskrev mötet med svensk skola som ett tufft första år, men att tryggheten i läraryrket hindrade henne från att ge upp:

– Eleverna trodde att jag skulle sluta efter tre veckor, men jag kämpade mycket för mina elever. Den moralen har jag från mitt hemland, vi kämpar. Kunskaperna hos eleverna är viktigast, det är liksom – my message!

 

Vid panelsamtalet deltog Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Susanna Malm, nationell samordnare för ULV, Anders Bjur, utbildnings- och marknadsstrateg i Sollentuna, Fredrik Kahn, Lärarförbundet samt Rana Rechdan och Haiwen Zheng, alumner vid Stockholms Universitet. Moderator var Gabriella Ahlström.

Foto: Maria Stoetzer