Efter att ha arbetat som vikarie i både grundskola och förskola undersökte Jocelyn vilka möjligheter som fanns för att fortsätta inom läraryrket. Hon kände till Utländska lärares vidareutbildning och gick in på hemsidan för att läsa mer om vad som krävdes för att bli antagen.
– Det var efter första dagen som jag arbetade som lärarvikarie i Sverige och tänkte, varför har jag inte gjort det här för länge sen?

Jocelyn ansökte också om lärarlegitimation hos Skolverket men fick beslut om att hon behövde komplettera sin tidigare utbildning för att nå en svensk lärarexamen. Jocelyn kände viss besvikelse över beslutet att hon inte fick tillgodoräkna sig mer från sin tidigare utbildning.
– Först tyckte jag att det var ett hårt slag att jag inte fick legitimation men tänkte sedan att, okej, jag nollställer allt så får vi se! Sedan kom ett brev om att jag var antagen till ULV.

Jocelyn Tesch. Foto: Maria Granath
Jocelyn Tesch, student inom ULV.
Foto: Maria Granath

Tankar kring utbildningen

Studenter som antas till ULV erbjuds ett individuellt samtal där man tillsammans med sin kontaktperson går igenom hur vägen till behörighet ser ut och vilka kurser som ingår i utbildningen. Jocelyn berättar om hur tankarna gick.
– Jag fick alla dessa papper, och nu var det på riktigt. Jag var väldigt målmedveten, jag skulle få igenom det här nu!

Den första terminen inom ULV handlar om hur det är att arbeta som lärare i Sverige, hur skolsystemet ser ut och vilka styrdokument läraren ska arbeta efter. Jocelyn tycker att det är viktiga kurser, men hon säger också att hon saknar diskussioner kring hur man praktiskt kan tillämpa de kunskaper man tillägnat sig. Hon efterlyser mer metodik tidigt i utbildningen, exempelvis fler diskussioner om förhållningssätt gentemot elever och om situationsbaserad problemlösning. Men Jocelyn uppskattar också att hon fått möjlighet att lyfta dessa frågor under grupparbeten med andra studenter inom utbildningen, som alla har olika kunskaper att dela med sig av.
–Tänk att samla alla dessa lärares kunskap från 90 olika länder i en burk, och alla är här i Sverige, hela Sverige kommer att blomma ut!