Jocelyn Tech på sin arbetsplats där hon också gjort VFU. Foto: Privat.

Jocelyn beskriver sin första VFU-period som pågick under vårterminen 2018 som annorlunda mot det vanliga arbetet.

– Jag kom ut med andra tankeställningar. Det blev nästan en chock, för att man blir mer medveten om vad man gör, vad andra gör och hur verkligheten ser ut.

Sociala relationer och normkritik i förskolan

En av kurserna som Jocelyn har läst under våren handlar om sociala relationer. Jocelyn berättar att VFU:n har väckt känslor kring hur relationer på förskolan kan se ut och vems perspektiv man utgår ifrån.

– Jag har fått en ökad medvetenhet om mig själv och om andra, men också om hur barnen samspelar och vilken arena de befinner sig på varje dag, säger Jocelyn.

Under handledningstiden med VFU-handledaren känner Jocelyn att hon fått stöd i hur man kan titta på hur rollerna ser ut i barngruppen och vad som kan påverka barnens status.

– Frågor kring relationer kan vara komplexa och då är det bra att ta ner dessa på en konkret nivå. Det kan handla om på vilket sätt barnen hittar sina roller och hur kommunikationen ser ut barnen emellan. Men också normkritik - hur gör vi?

Barns behov kräver förskollärarens lyhördhet

Jocelyn berättar vidare om hur vissa dagar går enligt förväntan, men hur hon som andra dagar tvingats backa och prova en annan väg.

– Att vara förskollärare är som ett äventyr varje dag. Det gäller att vara lyhörd som pedagog och att se varje barns behov och orsaker kring varför ett barn beter sig som det gör, kanske barnet bara är trött. Under VFU får jag möjlighet att reflektera över de situationer jag sett.

"Livet handlar om att lära sig hela tiden, man blir aldrig färdig"

Jocelyn upplevde målen kring VFU:n som tydliga. Däremot efterfrågar hon mer djupgående diskussioner kring hur man praktiskt kan tillämpa teorier, exempelvis på det uppföljande seminarium som sker inom den campusförlagda delen av kursen. Som många andra studenter hade hon också önskat mer tid för handledning.

– Jag önskar en tydlig feedback, inte bara om vad som blev bra, utan vad var det som var bra? Jag ser heller inte negativ feedback som negativ, tvärtom som utvecklande. Livet handlar om att lära sig hela tiden, man blir aldrig färdig!

Vad tar du med dig till din nästa VFU?

– Vikten av att både mina och VFU-handledarens förväntningar lyfts i en öppen dialog. Jag tänker också planera och strukturera upp min VFU bättre nästa gång i samspel med min handledare.
 

Text: Maria Granath

 

Här kan du läsa den första delen i artikelserien:
Jocelyn Tesch, student inom ULV: "Varför har jag inte gjort det här för längesedan?"