Nilufer Wubuli, berätta om dig själv!

Nilufer Wubuli, student inom Utländska lärares vidareutbildning. Foto: Privat.

Jag har en kinesisk grundlärarlärarutbildning och en kandidatexamen i pedagogik. Innan jag antogs till den kompletterande utbildningen arbetade jag både som elevassistent, fritidspedagog och lärare här i Sverige.

Vilka var utmaningarna för dig när du började läsa inom Utländska lärares vidareutbildning?

Den största utmaningen för mig var att läsa så mycket kurslitteratur under så kort tid och samtidigt skriva uppgifter och förbereda mig för salstentan och muntlig redovisning.

Du har studerat till lärare i Kina, vad är de största skillnaderna mellan att läsa på  universitet i Kina jämfört med att läsa här vid Stockholms universitet?

Det är väldigt stora skillnader. I Kina ligger mycket fokus på att lärarna lär eleverna, medan man här måste läsa och själv förstå innan man kommer till en föreläsning eller ett seminarium. Här måste man kunna sammanfatta kurslitteraturen och skriva självständigt.

Förra terminen gjorde du din första verksamhetsförlagda utbildning, VFU, kan du berätta om den?

Jag gjorde min VFU på Bollstanässkolan i Upplands Väsby, det var den bästa upplevelsen för mig. Jag hade tur som fick en väldigt bra handledare, hon gav mig bra förutsättningar för att göra min VFU på ett bra sätt.

Har du några tips på hur andra studenter kan förbereda sig när de ska ut på sin första FU?

Att de kontaktar sin handledare minst en vecka innan VFU:n börjar och berättar för handledaren vilka uppgifter de har. Och att komma i tid - jag brukar alltid ha ett positivt humör när jag kommer till skolan!

Har du några andra tips eller råd som kan hjälpa nya studenter att klara av sina studier?

Jag rekommenderar Språkverkstadens seminarier och föreläsningar, de har hjälpt mig mycket att klara av mina kurser. Ett sista råd är att alltid vara förberedd innan man kommer till ett seminarium så att man lättare kan förstå, och inte bara är där för att närvara.

 

Text: Tove Linné