Inom ULV vid Stockholms universitet ges: Kompletterande förskollärarutbildning (ULVFL), Kompletterande grundlärarutbildning (ULVGL) samt Kompletterande ämneslärarutbildning (ULVÄL).

 

Behörighetskrav för kompletterande utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning

 • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne
 • Godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
 • Den kompletterande utbildningen får som mest omfatta 120 hp samt 30 hp språkförberedande utbildning i svenska

 

Utöver ovanstående behörighetskrav krävs för de olika programmen särskilda förutsättningar för antagning, läs under respektive program nedan.

 

Begränsade möjligheter att antas mot examen till Kompletterande förskollärarutbildning (ULVFL) och Kompletterande grundlärarutbildning (ULVGL)

Det är möjligt att ansöka till programmen till HT20 men antagningen till dessa program kommer vara begränsad. Det beror på att den examensordning som gäller för Kompletterande förskollärarutbildning (ULVFL) och Kompletterande grundlärarutbildning (ULVGL) slutar att gälla från och med juni 2023. Det innebär att studerande inom dessa program måste vara klara, godkända på alla sina kurser samt ansökt om examen innan den 30 juni 2023 för att kunna ta ut en examen från Stockholms universitet.

 

 

Kompletterande förskollärarutbildning (ULVFL)

Startperiod: HT20

Undervisningsform: campusförlagd utbildning (obs! ges ej på distans)

Studietakt: heltidsstudier

Undervisningsspråk: Svenska

Särskilda förutsättningar för antagning:

 • Genomfört obligatoriskt inplaceringsprov
 • Efter individuell bedömning av utbildning och eventuell tidigare lärarerfarenhet bedömts ha förutsättningar att ta ut en examen innan juni 2023.
 • Har fått ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket som gäller behörighet för förskola
 • För att du ska kunna antas behöver du ha en 2-årig lärarexamen på eftergymnasial nivå, eller
  en ämnesexamen om utbildningen innehåller lärarförberedande del av tillräcklig omfattning och innehåll samt minst 2 års yrkeserfarenhet från förskola. Avseende yrkeserfarenhet är det viktigt att det framgår av ett intyg vilken befattning, vilka arbetsuppgifter du haft samt under vilken period och omfattning du har arbetat.

 

Kompletterande grundlärarutbildning (ULVGL)

Startperiod: HT20

Undervisningsform: campusförlagd utbildning (obs! ej på distans)

Studietakt: heltidsstudier

Undervisningsspråk: Svenska

Särskilda förutsättningar för antagning:

 • Genomfört obligatoriskt inplaceringsprov
 • Har fått ett beslut om kompletteringshänvisning inriktad mot grundlärare från Skolverket eller
 • Efter individuell bedömning av utbildning och tidigare yrkeslivserfarenhet bedömts ha förutsättningar att ta ut examen innan juni 2023. För att du ska kunna antas behöver du ha utländsk lärarexamen eller utländsk examen med minst 2-års yrkeserfarenhet inom skola samt ha med dig något som förkortar din kompletterande utbildning, såsom att du har läst inom Snabbspåret eller har ett examensarbete i din utländska examen som du kan tillgodoräkna dig.

Observera att du måste bifoga ett intyg som styrker yrkeslivserfarenhet.  Av intyget måste det framgå vilken befattning, vilken skolform, vilka arbetsuppgifter du haft samt under vilken period och omfattning du har arbetat.

 • Om du tidigare varit antagen till programmet och har fullgjort tillräckligt stor del av din utbildning för att ha förutsättningar att ta ut examen innan juni 2023

 

Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 – 9 eller gymnasieskolan (ULVÄL)

Startperiod: HT20

Undervisningsform: campusförlagd utbildning (obs! ej på distans)

Studietakt: heltidsstudier

Undervisningsspråk: Svenska

Särskilda förutsättningar för antagning:

 • Genomfört obligatoriskt inplaceringsprov
 • individuell bedömning av utbildning och eventuell tidigare lärarerfarenhet, 
 • Har fått ett beslut om kompletteringshänvisning inriktad mot ämneslärare från Skolverket eller
 • utländsk ämneslärarexamen på akademisk nivå med minst ett ämne som motsvarar ett svenskt undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan, eller
 • minst motsvarande utländsk kandidatexamen (Bachelor) med minst ett ämne som motsvarar ett svenskt skolämne i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan,
 • ämnesstudierna måste vara tillräckligt omfattande så att max 120 hp behöver kompletteras inom ULV.
 • Ämnesinriktningar som går att komplettera via ULV:
  • Arabiska (i regel via Malmö universitet med två campusträffar per termin)
  • Biologi (ofta med komplettering i floristik och faunistik)
  • Data-ämnen (endast i kombination med matematik)
  • Engelska (efter ett särskilt diagnostiskt prov)
  • Filosofi  (endast ämneskomplettering efter beslut från Skolverket)
  • Finska
  • Franska
  • Företagsekonomi
  • Geografi
  • Historia (ofta med komplettering i nordisk historia)
  • Idrott och hälsa (via Gymnastik- och idrottshögskolan)
  • Italienska
  • Japanska
  • Kemi (ofta med komplettering i biokemi)
  • Kinesiska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Polska
  • Portugisiska
  • Psykologi
  • Religionskunskap (ofta med komplettering i samtliga större världsreligioner)
  • Ryska
  • Samhällskunskap (ofta med komplettering i ett flertal ämnesområden)
  • Spanska
  • Svenska som andraspråk
  • Svenska (ofta med komplettering i ett flertal ämnesområden)
  • Teknik (endast i kombination med något av följande andraämnen: matematik, fysik, kemi, biologi)
  • Tyska