Stockholms universitet har givit kompletterande utbildning för utländska lärare under 10 år. Goda erfarenheter visar på det mervärde som dessa lärare bidrar med, inte minst när det gäller lärarförsörjningen. Men hur skapar vi bättre förutsättningar för utländska lärare? Och vilken samverkan behövs? Panelsamtalet fokuserade på hur vi på bästa sätt kan ta tillvara utländska lärares kompetens för att göra skolan i Sverige ännu bättre.

En längre artikel kommer att publiceras inom kort.

 

Medverkande under panelsamtalet

Moderator: Gabriella Ahlström
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Anders Bjur, Sollentuna kommun
Fredrik Kahn, Lärarförbundet
Susanna Malm, nationell samordnare för Utländska lärares vidareutbildning
Rana Rechdan, alumn vid Stockholms universitet
Haiwen Zheng, alumn vid Stockholms universitet

 

Läs mer om Järvaveckan

Läs mer om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)