Förskolesummit 2017 på Stockholms universitet.

Arrangör är Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet, och föreläsningar hölls runt om på campus.

Samordningen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV) samt Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) fanns representerade i en monter i anslutning till Aula Magna. Både studievägledare och samordnare fanns redo att besvara frågor från de cirka 1800 besökarna.

Forskare inspirerar

I aulan hölls föreläsningar från bland annat forskare vid Stockholms universitet med syfte att presentera aktuell forskning för verksam personal i både kommunala och fristående förskolor, och därmed bidra till verksamhetsutveckling.

Programmet och samtliga föreläsare presenteras på Stockholms stads hemsida.

Förskolesummit, Aula Magna.
Förskolesummit, Aula Magna.
 

Besökare från både ULV och VAL

En av besökarna vid Förskolesummit var Folashade Williams som kompletterar mot en förskollärarexamen inom ULV. Hon ser fördelarna med att införskaffa ny kunskap för att konkurrera med andra akademiker på arbetsmarknaden, och har efter Förskolesummit fått ytterligare inspiration att studera klart sin sista termin inom den kompletterande utbildningen.

 

Folashade Williams, studerar mot en förskollärarexamen inom ULV.
Folashade Williams, studerar mot en förskollärarexamen inom ULV.

- Kravet på legitimation och viljan att uppdatera min kunskap har lett till att jag börjat plugga igen. Efter många års arbete inom förskolan har jag lärt mig vikten av den pedagogiska miljön och att skapa bra förutsättningar för barns lärande, inflyttande och utforskande lekar, säger Folashade.

 

Text och bild: Rebecca Röhlander