Bazaren är en av Sveriges största jobb-, utbildnings- och starta eget-mässor med särskilt fokus på målgruppen utrikesfödda och ungdomar. Arrangörer är bland annat Stockholms stad och Länsstyrelsen och ett åttiotal utställare fanns på plats under årets mässa. Stockholms universitet har tidigare deltagit i olika former.

På Bazarens hemsida kan du läsa mer.

Stockholms universitet anordnar seminarier

Utländska lärares vidareutbildning (ULV), Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) och Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare anordnade tillsammans med Stockholms stad ett seminarium på Bazaren med information om vägar till jobb i skolan.

Seminarierna gavs den 8 och 9 februari på Kulturhuset i Stockholm för målgruppen presumtiva deltagare och studenter till de kompletterande lärarutbildningarna.

Stockholms universitet höll även i ett seminarium på temat "Nyanlända och utländska lärares utbildningsvägar till lärarlegitimation" på Länsstyrelsen den 8 februari. Seminariet riktade sig till arbetsgivare, tjänstepersoner, politiker och organisationer som arbetar med integration och kompetensförsörjning.

 

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin