ULV vid Stockholms universitet

Välkommen att ansöka till Utländska lärares vidareutbildning, ULV vid Stockholms universitet!

Ansökan för antagning till höstterminen 2020 är nu stängd och antagningsbesked har skickats ut till alla som har antagits. 

Ansökan för antagning till VT21 står öppen mellan den 15 september och 15 oktober.

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är större än antalet utbildningsplatser kommer meritvärdering att bli aktuellt för antagning till utbildningen. Du kan läsa mer i våra Regler gällande behörighet och antagning av studenter till ULV vid Stockholms universitet här:

https://www.su.se/polopoly_fs/3.147.1536646464!/image/16x16/application/pdf.pngRegler gällande behörighet och antagning av studenter till ULV (177 Kb)

För att läsa mer om de kompletterande program som du kan söka vid Stockholms universitet klicka här:

Program vid Stockholms universitet

Om du har blivit reservplacerad, vad händer nu?

Du behåller reservplatsen tills dess att terminen startar. Om du inte har blivit kallad till terminsstart betyder det att du inte fick plats på utbildningen den här gången. Du har möjlighet att ansöka på nytt till vårterminen 2021.

Obligatoriskt Inplaceringsprov

För att du ska kunna påbörja dina studier måste du som söker till utbildningen ha genomfört ett obligatoriskt Inplaceringsprov. *

I Stockholms universitets regler gällande behörighet och antagning till Utländska lärares vidareutbildning ska punkt 1 och 2 vara uppfyllda samt ett genomfört Inplaceringsprov.

Syftet med provet är att synliggöra din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska inleda dina studier med.

Du som uppfyller punkt 1 och 2 samt villkoren från behörighetskraven enligt fastställda regler kommer att få en kallelse till provet med mer information.

  • För alla som ansöker till utbildningen och som tidigare inte genomfört Inplaceringsprovet är provet obligatoriskt. Undantag gäller för personer som har resultat och intyg över godkänd TISUS.
  • De som redan genomfört Inplaceringsprovet där provet visade att man inte behöver läsa den Språkintroducerande terminen behöver inte göra provet igen.
  • De som redan genomfört Inplaceringsprovet där provet visade att man behöver läsa den Språkintroducerande terminen behöver göra provet igen.

Exempelprov Inplaceringsprovet

Här hittar du två exempelprov, ett prov för den Skriftliga uppgiften och ett prov för Läsförståelsedelen

https://www.su.se/polopoly_fs/3.147.1536646464!/image/16x16/application/pdf.pngExempelprov Skriftlig uppgift (95 Kb)

https://www.su.se/polopoly_fs/3.147.1536646464!/image/16x16/application/pdf.pngExempelprov Läsförståelse (418 Kb)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Läs mer om VFU inom ULV.

Information om validering och tillgodoräkning

Är du student och bedriver studier på Stockholms universitet har du rätt att ansöka om att få relevant yrkesverksamhet tillgodoräknad mot utbildning vid Stockholms universitet.

Vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet genomförs en så kallad validering. En validering är en strukturerad process som innehåller kartläggning, dokumentation och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till de förväntande studieresultaten.

Om du vill veta mer eller ansöka om validering av yrkeserfarenhet kontakta Studentavdelningen via validering@su.se

Din ansökan - steg för steg

Vi får en del frågor om hur ansökan till ULV vid Stockholms universitet går till. Läs gärna våra instruktioner nedan!