VFU på arbetsplats

Studenter inom ULV har möjlighet att ansöka om att göra VFU på den skola/förskola de har anställning vid. Vissa fastställda kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av samordningen för ULV. Prata med din kontaktperson om du vill ansöka om att göra VFU på arbetsplats.

Så ansöker du VFU-placering på din arbetsplats

Du ansöker om att göra VFU på din arbetsplats i samband med att du börjar utbildningen. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas:

  • Har varaktig anställning – anställningen ska gälla under minst 6 månader framåt.
  • Anställd i en omfattning av minst 50 procent.
  • Inkomma med en kopia av anställningsavtalet.
  • Anställningen ska stämma överens med den inriktning och de ämnen studentens lärarexamen riktar sig mot.
  • Den verksamhetsförlagda utbildningen ska godkännas av rektor/förskolechef.
  • Studenten ska tilldelas en handledare på skolan/förskolan. Handledaren ska ha en adekvat lärarexamen inom relevant inriktning och ämne.
  • Handledningstid ska ges under minst 2 timmar per vecka med fördel uppdelat vid två tillfällen.

Ansökan om att göra VFU på arbetsplats administreras och beslutas av ULV-samordningen.

Vid förändring av anställning, kontakta ULV omgående via e-post: ulv@su.se