Inom ramen för studierna inom ULV ingår VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda sina yrkeskunskaper i svensk skola eller förskola och möjlighet att omsätta ditt yrkeskunnande i praktiken.

Här hittar du VFU-handboken för ULV

VFU-handbok ULV (638 Kb)

VFU-placeringar

Din placering får du via VFU-sekretariatet som arbetar med och administrerar placeringar inom Stockholmsområdet. Du kan läsa mer om dem och om hur en placering går till via följande länk VFU-sekretariatet vid Stockholms universitet.

VFU på arbetsplats

Du som är student inom ULV har möjlighet att ansöka om att göra VFU på din arbetsplats. Det innebär att du gör VFU vid den skola eller förskola där du redan har anställning. Vissa fastställda kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av ULV-samordningen.

Här kan du som student läsa mer om VFU-placering på arbetsplats.

Det går inte att ordna placering på egen hand eller göra VFU utanför Stockholms avtalsområde

VFU-placeringar regleras i ett särskilt avtal mellan universitetet och kommunerna i Stockholms län, det är därför inte möjligt för dig som är lärarstudent att ordna egen placering eller göra din VFU utanför Stockholms län. VFU handlar inte bara om att tillbringa en viss tid i en skola, det är även en kvalitetssäkringsfråga. Genom samverkansavtalet samverkar kommunerna, våra VFU-skolor och Stockholms universitet även när det gäller information om hur de förväntade studieresultaten för våra VFU-kurser ser ut, hur vårt VFU-bedömningssystem fungerar och kring handledarutbildningar. Denna samverkan finns inte med kommuner utanför Stockholms län.

Viktigt - skaffa registerutdrag från polisen inför din VFU

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

Läs mer om registerutdrag från polisen och sekretess vid VFU här.

Inför, under och efter VFU

Det är viktigt att du som student är förberedd när du kommer ut på VFU. Vi har listat vad du bör tänka på eller kanske undrar över inför den obligatoriska och värdefulla verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Här är listan med allt du behöver tänka på.

 

Information till dig som är VFU-samordnare eller VFU-handledare inom ULV

Studenter inom ULV har en utländsk lärarexamen och kunskaper i svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. Den kompletterande utbildningen, som till stora delar är individuellt upplagd, anpassas mot den examen/kompletteringshänvisning mot legitimation som studenten läser mot. Inom utbildningen har varje student högst 120 hp till sitt förfogande och studiegången bygger på hens tidigare studier och erfarenhet.

Ibland sker att studenten väljer att byta inriktning mot en ny lärarexamen. Ett exempel är en lärare med behörighet för  grund-och gymnasieskolan kompletterar sina tidigare studier mot en examen som förskollärare.