Inom ramen för studierna inom ULV ingår VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda sina yrkeskunskaper i svensk skola eller förskola och möjlighet att omsätta ditt yrkeskunnande i praktiken.

VFU-placeringar

Placeringar inom Stockholmsområdet administreras av VFU-sekretariatet vid Stockholms universitet.

Du som är student inom ULV har möjlighet att göra din VFU utanför Stockholm. Du kan även ansöka om att göra VFU vid den skola eller förskola där du redan har anställning. Vissa fastställda kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av ULV-samordningen.

Här kan du som student läsa mer om VFU-placering utanför Stockholm och på arbetsplats.

Viktigt - skaffa registerutdrag från polisen inför din VFU

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

Läs mer om registerutdrag från polisen och sekretess vid VFU här.

Inför, under och efter VFU

Det är viktigt att du som student är förberedd när du kommer ut på VFU. Vi har listat vad du bör tänka på eller kanske undrar över inför den obligatoriska och värdefulla verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Här är listan med allt du behöver tänka på.

 

Information till dig som är VFU-samordnare eller VFU-handledare inom ULV

Studenter inom ULV har en utländsk lärarexamen och kunskaper i svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. Den kompletterande utbildningen, som till stora delar är individuellt upplagd, anpassas mot den examen/kompletteringshänvisning mot legitimation som studenten läser mot. Inom utbildningen har varje student högst 120 hp till sitt förfogande och studiegången bygger på hens tidigare studier och erfarenhet.

Ibland sker att studenten väljer att byta inriktning mot en ny lärarexamen. Ett exempel är en lärare med behörighet för  grund-och gymnasieskolan kompletterar sina tidigare studier mot en examen som förskollärare.