Välkommen att ansöka till Utländska lärares vidareutbildning, ULV vid Stockholms universitet!

Ansökan för antagning till höstterminen 2020 kommer att vara öppen mellan den 16 mars-15 april 2020.

Har du ansökt till Utländska lärares vidareutbildning med start 2020? Läs mer om vad som händer nu!
 

Om du har antagits till utbildningen, vad händer nu?

Under de närmaste dagarna kommer du att få ett Välkomstbrev där det framgår hur du tacka Ja till din plats. Om du tackar Ja till din plats kommer du att erbjudas ett individuellt samtal där du får respons kring bedömningen av det obligatoriska Inplaceringsprovet samt en möjlighet att gå igenom din individuella studieplan och hur dina studier kommer att se ut. Samtalen kommer att ske under december och januari.

 

Om du har blivit reservplacerad, vad händer nu?

Du behåller reservplatsen till dess att terminen startar. Om du inte har blivit kallad till terminsstart betyder det att du inte fick plats på utbildningen den här gången utan måste ansöka på nytt tills nästa antagningsomgång.

 

Information om validering och tillgodoräkning

Är du student och bedriver studier på Stockholms universitet har du rätt att ansöka om att få relevant yrkesverksamhet tillgodoräknad mot utbildning vid Stockholms universitet.

Vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet genomförs en så kallad validering. En validering är en strukturerad process som innehåller kartläggning, dokumentation och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till de förväntande studieresultaten.

Om du vill veta mer eller ansöka om validering av yrkeserfarenhet kontakta Studentavdelningen via validering@su.se

 

Information om schema och de kurser du ska läsa VT20 hittar du här!
 

För dig som ska läsa Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare, 30 hp.

Välkommen till introduktionsdag den 16 januari mellan kl. 13.00-16.00 på Stockholms universitet. Information om registrering och vilken lokal du ska vara i hittar du i ditt Välkomstbrev. Tag med legitimation!

Du hittar information om kursen här:
 

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare, 30 hp.
 

För dig som ska läsa kurserna inom Att vara lärare i Sverige, 23,5 hp

Välkommen till introduktionsdag den 15 januari mellan kl. 9.30-14.00 på Stockholms universitet. Information om registrering och vilken lokal du ska vara i hittar du i ditt Välkomstbrev. Tag med legitimation!

 

Du hittar information om kurserna här:

Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan, NS171U

Schema NS171U

Att vara lärare i Sverige I, DIG08U

Att vara lärare i Sverige II, Sociala relationer i skolan och läraren som ledare, UB30UU

Verksamhetsförlagd utbildning I, UB37UU

Du hittar schema för kurserna via länken nedan, skriv in kurskod för den kurs du vill titta på.

Schema

Utbildningen startar under v 3.

 

Obligatoriskt Inplaceringsprov

För att du ska kunna påbörja dina studier måste du som söker till vårterminen 2020 ha genomfört ett obligatoriskt Inplaceringsprov. *

* I Stockholms universitets regler gällande behörighet och antagning till Utländska lärares vidareutbildning ska punkt 1 och 2 vara uppfyllda samt ett genomfört Inplaceringsprov.

Syftet med provet är att synliggöra din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska inleda dina studier med.

Provet innehåller tre delar; en läsförståelsedel, en skriftlig del och en muntlig del.

Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprov - läsförståelsedel. Innan du börjar läsa texterna, läs noga igenom instruktionen. Till provet finns ett facit. Titta extra noga på Kommentarer till sökläsning. Där får du många tips på vilka lässtrategier du kan använda under provet.

Du som uppfyller punkt 1 och 2 samt villkoren från behörighetskraven enligt fastställda regler kommer att få en kallelse till provet med mer information.

 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Läs mer om VFU inom ULV.

Kompletterande utbildningar som du kan söka vid Stockholms universitet

Studier mot förskola inom ULV, barn i åldern 1-6 år (ULVFÖ)

Studier mot grundskolans tidigare år inom ULV, elever i årskurs 1-6 (ULVGT)

Studier med inriktning mot grundskolans senare år inom ULV (ämneslärare), elever i årskurs 7-9 (ULVGS)

Studier med inriktning mot gymnasieskolan (ämneslärare) elever i årskurs 10-12 (ULVGY)

 

Din ansökan - steg för steg

Vi får en del frågor om hur ansökan till ULV vid Stockholms universitet går till. Läs gärna våra instruktioner nedan!