Välkommen att ansöka till Utländska lärares vidareutbildning, ULV vid Stockholms universitet!

Ansökningsperioden inför vårterminen 2020 stod öppen mellan den 13 september - 15 oktober kl. 22.00. Ansökan är nu stängd och antagningsarbete pågår.

Din ansökan - steg för steg

Vi får en del frågor om hur ansökan till ULV vid Stockholms universitet går till. Läs gärna våra instruktioner nedan!

Kompletterande utbildningar som du kan söka vid Stockholms universitet

Studier mot förskola inom ULV, barn i åldern 1-6 år (ULVFÖ)

Studier mot grundskolans tidigare år inom ULV, elever i årskurs 1-6 (ULVGT)

Studier med inriktning mot grundskolans senare år inom ULV (ämneslärare), elever i årskurs 7-9 (ULVGS)

Studier med inriktning mot gymnasieskolan (ämneslärare) elever i årskurs 10-12 (ULVGY)

 

Tidplan för antagningen

Här är aktuella datum och händelser inför att vårterminen startar.

13 september Ansökningsperioden öppnar

15 oktober Ansökningsperioden stängs

18 oktober Sista kompletteringsdag för begärda handlingar

13 november Obligatoriskt Inplaceringsprov som genomförs under en heldag på Campus Frescati

v 49 Antagningsbesked skickas ut med e-post

v 49 Välkomstbrev skickas ut med e-post

Slutet av december och början av januari Individuella samtal med antagna studenter

v 3 Utbildningen startar

 

Obligatoriskt Inplaceringsprov

För att du ska kunna påbörja dina studier måste du som söker till vårterminen 2020 ha genomfört ett obligatoriskt Inplaceringsprov. *

* I Stockholms universitets regler gällande behörighet och antagning till Utländska lärares vidareutbildning ska punkt 1 och 2 vara uppfyllda samt ett genomfört Inplaceringsprov.

Syftet med provet är att synliggöra din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska inleda dina studier med.

Provet innehåller tre delar; en läsförståelsedel, en skriftlig del och en muntlig del.

Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprov - läsförståelsedel. Innan du börjar läsa texterna, läs noga igenom instruktionen. Till provet finns ett facit. Titta extra noga på Kommentarer till sökläsning. Där får du många tips på vilka lässtrategier du kan använda under provet.

Du som uppfyller punkt 1 och 2 samt villkoren från behörighetskraven enligt fastställda regler kommer att få en kallelse till provet med mer information.

 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Läs mer om VFU inom ULV.