Har du ansökt till Utländska lärares vidareutbildning med start HT19? Läs mer om vad som händer nu!


Om du har blivit reservplacerad, vad händer nu?

Du behåller reservplatsen till dess att terminen startar. Om du inte har blivit kallad till terminsstart betyder det att du inte fick plats på utbildningen den här gången utan måste ansöka på nytt tills nästa antagningsomgång.

Reserver börjar kallas efter den 19 augusti om det blir några återbud!

Om du har antagits till utbildningen, vad händer nu?

Alla studenter som antas till utbildningen erbjuds ett individuellt samtal. Under samtalet får du respons kring bedömningen från det obligatoriska inplaceringsprovet samt en möjlighet att gå igenom din individuella studieplan. Samtalet har du med en kontaktperson inom ULV-samordningen. Samtal sker både under juni och augusti, information om din samtalstid får du i ditt Välkomstbrev.

Information om schema och de kurser du ska läsa HT19

 

För dig som ska läsa Språkintroduktion till till akademiska studier för utländska lärare, 30 hp.

Välkommen till introduktionsdag den 28 augusti 2019 mellan kl. 9.30-15.30 på Stockholms universitet.
Registrering sker från kl. 9.30 i rum A5137 plan 5 i Södra huset, (blå höghusen) hus A, på Frescati (se bifogad karta). Tag med legitimation!

Du hittar schema för kursen här:

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/s.html?tab=8&object=cevt_21983&type=courseevent&h=t

Du hittar information om kursen här:

https://www.su.se/svefler/svenska-som-fr%C3%A4mmande-spr%C3%A5k/kurser/ulv/spr%C3%A5kintroduktion-till-akademiska-studier-f%C3%B6r-utl%C3%A4ndska-l%C3%A4rare-ulv-1.337259

För dig som ska läsa kurserna inom Att vara lärare i Sverige, 23,5 hp.

Välkommen till en introduktionsdag den 29 augusti kl. 9.30-16.30 på Stockholms universitet.
Registrering sker från kl. 9.30 i Hörsal 8 (D8) i Södra huset (blå höghusen) hus D (se bifogad karta). Tag med legitimation!
Du hittar ett schema för alla kurser via länken nedan, skriv in kurskoden för den kurs du vill titta på.

https://schema.su.se/

Du hittar information om kurserna här:

Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan- ULV (NS171U)

https://www.su.se/svefler/svenska-som-fr%C3%A4mmande-spr%C3%A5k/kurser/ulv/svenska-spr%C3%A5ket-som-redskap-f%C3%B6r-akademiska-studier-och-f%C3%B6r-kommunikation-i-skolan-ulv-4-hp-1.313357

Att vara lärare i Sverige I- kurs inom ULV-projektet (DIG08U), 8 hp

https://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/fristående-kurser/didaktik/att-vara-lärare-i-sverige-i-kurs-inom-ulv-projektet-dig08u-8-hp-1.235407
 

Att vara lärare i Sverige II- Sociala relationer i skolan och läraren som ledare (UB30UU) 7,5 hp samt Verksamhetsförlagd utbildning I (UB37UU) 4 hp.

https://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor/kurshemsidor-programkurser/utbildningsvetenskaplig-kärna-inom-lärarutbildning/sociala-relationer-i-skolan-och-läraren-som-ledare-ulv-7-5-hp-och-vfu-i-4-hp-1.390041

 

Obligatoriskt Inplaceringsprov

För att du ska kunna påbörja dina studier måste du som söker till höstterminen 2019 ha genomfört ett obligatoriskt Inplaceringsprov. Ett nytt prov äger rum onsdag den 14 augusti, de som är aktuella för provet har fått en kallelse med närmare information.

Syftet med provet är att synliggöra din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska inleda dina studier med.

Provet innehåller tre delar; en läsförståelsedel, en skriftlig del och en muntlig del.

Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprov - läsförståelsedel. Innan du börjar läsa texterna, läs noga igenom instruktionen. Till provet finns ett facit. Titta extra noga på Kommentarer till sökläsning. Där får du många tips på vilka lässtrategier du kan använda under provet.

Du som är antagen till ULV kommer att få en kallelse till provet med mer information.

 

Ansökningsperioden inför höstterminen 2019 var mellan den
15 mars - 15 april men är nu stängd! Information om nästa antagningsomgång kan du hitta på Ansökningssidan.

Din ansökan - steg för steg

Vi får en del frågor om hur ansökan till ULV vid Stockholms universitet går till. Läs gärna våra instruktioner nedan!

Kompletterande utbildningar som du kan söka till vid Stockholms universitet

Svensk lärarexamen med inriktning mot förskolan, barn i åldern 1-6 år (ULVFÖ)

Svensk lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år, elever i årskurs 1-6 (ULVGT)

Svensk lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år (ämneslärare), elever i årskurs 7-9 (ULVGS)

Svensk lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan (ämneslärare), elever i årskurs 10-12 (ULVGY)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakten med skolan eller förskolan är en central del av din utbildning. I utbildningen ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Läs mer om VFU inom ULV.