Ansökan

Jag vill söka till ULV, kan jag boka tid för samtal?
Du är välkommen att ställa frågor via e-post ulv@su.se eller ringa till oss på vår telefontid tisdagar och torsdagar kl.10.00-12.00 på Tfn: 08-1207 65 35.

När du är antagen blir du erbjuden ett individuellt samtal då vi går igenom dina studier.

Jag är osäker om jag är behörig att söka till ULV
Se behörighetskraven under Ansökan. Du är också välkommen till den informationsträff vi har varje termin under ansökningsperioden. Information om tid och plats finns i god tid på vår hemsida.

Hur ansöker jag till ULV, och vilka dokument behöver jag bifoga?
Allt om ansökan kan du hitta här.

Har min ansökan kommit in?
Du får bekräftelse via e-post när din ansökan har inkommit, till den e-postadress som du angett på ansökningsblanketten.

Kan jag komplettera med intyg över Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 senare?
Kontakta det lärosäte som du ansökt till för mer information.

Jag har tidigare studerat inom ULV och vill studera igen. Hur gör jag då?
Du behöver ansöka igen med en helt ny komplett ansökan.

Antagning

När får jag mitt antagningsbesked?
Antagningsbesked skickas via vanlig post, till den adress som du angett i ansökan.
Från och med den 7 december 2017 skickas antagningsbesked ut inför vårterminen 2018.

Hur svarar jag på mitt antagningsbesked?
Du svarar att du tackar Ja till din plats via en blankett som medföljer ditt antagningsbesked.
Om du inte avser att läsa behöver du inte göra någonting.

När startar ULV?
Startdatum för utbildningen varierar beroende på lärosäte, exakt datum meddelas i antagningsbeskedet. Kontakta ULV vid respektive lärosäte för att veta vad som gäller, länkar till ULV vid respektive lärosäte finner du här. Vill du veta mer om vad som händer efter din ansökan kan du läsa det här.

CSN – studiemedel

Kan jag ansöka om studiemedel när jag läser inom ULV?
Ja, du kan ansöka hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Mer information hittar du på www.csn.se

Introduktion/Kursstart

Jag kan inte närvara vid introduktionen i samband med terminsstart
Det är obligatorisk närvaro vid introduktionen och kursstart. Om du inte kan närvara kan du ej studera denna termin och måste då ansöka på nytt till nästa/ny termin.

Studieplanen/Studier

Vem beställer kurser åt mig?
ULV beställer kurser till dig enligt den individuella studieplan som gjorts för dig.

Jag vill ändra på min studieplan
Mejla till ulv@su.se och berätta att du vill ändra din studieplan. Ange ditt namn och personnummer samt vem som är din kontaktperson.

OBS! Du kan ändra din studieplan senast den 1 maj inför höstterminen samt den 1 november för vårterminen.

Mina högskolepoäng är inte inrapporterade i Ladok
Kontakta kursläraren på kursansvarig institution.

Jag vill göra avbrott/studieuppehåll
Inom ULV kan du inte göra studieuppehåll. Om du avbryter dina studier måste du söka till ULV igen om du vill fortsätta dina studier. Du behöver inte läsa om de kurser som du avslutat och fått betyg i.

Om du söker till ULV igen, måste du skicka en ny ansökan och bifoga alla handlingarna på nytt.

Varför måste jag läsa mer än mina kurskamrater?
Varje studieplan är individuell och baserad på dina tidigare studier, din erfarenhet samt vilken examen du läser mot.

Studentmail och Mondo

Hur får jag mitt studentkonto/studentmail?
Du måste vara antagen för att kunna aktivera din studentmejl, följ instruktionerna här.

Hur loggar jag in på Mondo?
Du loggar in på Mondo på www.mitt.su.se eller på mondo.su.se . Du loggar in med de användaruppgifter du fått via ditt studentkonto.

Jag kan inte hitta ULV sida på Mondo
Kontakta ulv@su.se

Jag kan inte hitta min kurs på Mondo
Kontakta din kurslärare på kursgivande institution.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Jag har lång yrkeserfarenhet, måste jag göra VFU?
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en del av dina kompletterande studier. Du måste göra VFU för att bli godkänd och kunna ta ut din examen.

Jag har inte fått information om min VFU-placering
Det är VFU-sekretariatet som ansvarar för att ordna en VFU-placering åt dig. Logga in på VFU-portalen eller kontakta VFU-sekretariatet på telefon: 08-1207 67 70 eller e-post: vfu@su.se. Ange i ditt mail ditt personnummer, namn, telefonnummer samt vilken VFU-kurs du läser.

Jag vill byta VFU-placering
Kontakta i första hand din VFU-samordnare om du vill byta placering inom kommunen eller stadsdelen du är placerad i. Om du vill byta kommun eller stadsdel, läs mer här.

Min handledare undrar vad jag ska göra på min VFU
Kontakta kursläraren vid den institution där du läser VFU-kursen.

Får jag ordna en egen VFU-placering?
Nej, VFU-sekretariatet hanterar all placering av VFU-platser inom Stockholm.

Jag bor inte i Stockholm, kommer jag få en VFU-placering ändå?
Ja, ULV ordnar en plats till dig i din hemkommun.

Kan jag göra VFU på min arbetsplats?
Ja, om du har en arbetsplats där du undervisar så kan du göra VFU på din arbetsplats, om du kan undervisa inom rätt inriktning och ämne. Du behöver fylla i en blankett om detta terminen innan du ska göra din VFU. Kontakta ulv@su.se för mer information.

Examensbevis

Jag är klar med mina studier. Hur får jag ett examensbevis?
När du är klar med dina studier ska du skicka ett mail till ulv@su.se om att du vill ansöka om examen.

Din ansökan registreras det datum du mejlar till oss. Observera att handläggningen av ditt examensbevis kan ta några månader.