Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Lärarutbildningsportalen
 4. Lärare
 5. Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
ULV 1

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarexamen eller en ämnesexamen som motsvarar
ett svenskt undervisningsämne och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning. Utbildningen finns vid sex olika universitet.

Ansökan inför vårterminen 2021 står öppen mellan den 15 september och 15 oktober 2020.

Ansökan till Höstterminen 2020 är nu stängd. Om du har frågor kring din ansökan kontakta det universitet som du har ansökt till. Du hittar kontaktuppgifter via länkarna nedan.

Vid vilka universitet ges utbildningen?

Klicka på alternativen nedan för att nå till webbsidan för respektive universitet.

Göteborgs universitet

Linköpings universitet

Malmö universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Örebro universitet

 

Vad är Utländska lärares vidareutbildning?

Den kompletterande utbildningen riktar sig till personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen eller en examen som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns hos dessa och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola.

Du som antas till den kompletterande utbildningen läser enligt en individuell studieplan. Studieplanen bygger på tidigare studier och lärarerfarenheter. Studietakt, studieform och kurser kan skilja sig åt både vid de olika universiteten och för den enskilde sökande.

Utbildningen ges i ett nationellt samarbete mellan sex olika universitet. På varje universitets webbsida kan du läsa mer om utbildningen och vilka inriktningar som erbjuds.

Utökande möjligheter för sökande

Från 1 januari 2019 har en ändring i förordningen skett som styr kompletterande utbildning för utländska lärare. Förändringen medför utökade möjligheter att komplettera mot en svensk lärarexamen. Läs mer under "Behörighetskrav" nedan.

Behörighetskrav till kompletterande utbildning inom ULV

 • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne
 • godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
 • Den kompletterande utbildningen får som mest omfatta 120 hp

Viktigt att tänka på är att om du endast har uppehållstillstånd för studier kan du bli avgiftsskyldig. Läs mer på antagning.se om anmälnings- och studieavgifter.

Lärarlegitimation

För att få fast anställning som lärare eller förskollärare i Sverige krävs en lärarlegitimation/förskollärarlegitimation. Även du som har utländsk lärarexamen har möjlighet att ansöka om legitimation hos Skolverket.

Läs mer om vad som gäller på Skolverkets hemsida.

Goda möjligheter på arbetsmarknaden

En utvärdering gjord av Institutet för social forskning vid Stockholms universitet visar att den kompletterande utbildningen för utländska akademiker ger, förutom goda möjligheter att få anställning i skola/förskola, en bättre löneutveckling.

En ny rapport från Universitetskanslerämbetet visar att 70 procent av personer med utländsk lärarutbildning som kompletterad sina studier i Sverige har en god ställning på arbetsmarknaden inom ett år. Läs mer om rapporten

Kontakt ULV

Stockholms universitet, nationell samordnare

 • Telefontid: tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00
 • Telefontiden har sommarstängt från 30/6 och öppnar åter 18/8
 • Tfn: 08-1207 65 35
 • E-post: ulv@su.se

Göteborgs universitet

 • Telefontid: Onsdag kl. 14.00 – 16.00
 • Tfn: 031-786 6916
 • E-post: ulv@gu.se

Linköpings universitet

 • Telefontid: måndag kl. 8.30-9.30 samt onsdag och torsdag kl. 10.00-11.00
 • Tfn: 013-282088
 • E-post: studievagledning@uv.liu.se

Malmö universitet

 • E-post: ulv@mau.se  

Umeå universitet

 • E-post: irene.sedlacek@umu.se

Örebro universitet

 • E-post: lararutbildning@oru.se
Loggor

God ställning på arbetsmarknaden inom ett år - UKÄ utvärderar kompletterande utbildning

Rapport UKÄ

Av personer med utländsk högskoleutbildning som fullföljt en kompletterande lärarutbildning var 70 procent etablerade på arbetsmarknaden inom ett år. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet.

Nationell uppföljning Utländska lärares vidareutbildning 2010-2016

Nationell uppföljning Utländska lärares vidareutbildning

Riksdagsförordningar som styr ULV:

Vägledning kring lärarlegitimation