VAL. Foto: Niklas Björling

Studier inom VAL

Inom VAL kan du som arbetar som obehörig lärare eller förskollärare komplettera för att nå en examen mot skola eller förskola. Eftersom utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng krävs det tidigare högskolestudier för att bli antagen. När du blir antagen till utbildningen får du en individuell studieplan som bygger på dina tidigare studier och hjälper dig nå behörighet för det stadiet och ämnen/ämnena där du har din lärarerfarenhet. 

Majoriteten av studenter inom VAL läser kurser inom Allmänna utbildningsområdet (AUO) eller Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). På Stockholms universitet ges dessa kurser ges på halvfart distans med obligatoriska campusträffar. Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt. Ämnesstudierna kan innebära heltid och/eller campusförlagd utbildning, beroende på vilket kursutbud respektive lärosäte erbjuder.

Kort om VAL 

  • Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) är ett regeringsuppdrag.
  • Umeå universitet har det nationella samordningsansvaret.
  • Utbildningen finns vid åtta lärosäten: Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Jönköping University, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet. Besök lärosätenas webbplatser om du redan är antagen till ett lärosäte eller vill veta mer om studier vid ett specifikt lärosäte.
  • Det är ett stort söktryck till utbildningen. Till höstterminen 2018 blev det ett nytt rekord på antalet nationella sökande (2077). Av dessa var det 688 som sökte Stockholms universitet som sitt förstaalternativ.

Ansök till VAL

Det är via Umeå universitet du ansöker, oavsett vid vilket lärosäte du vill studera. Ansökningsperioden för vårterminen 2019 står öppen mellan 17 september - 15 oktober.

VAL vid Stockholms universitet

Här kan du läsa mer om studier inom VAL vid Stockholms universitet.