För dig som arbetar som obehörig lärare

Inom VAL kan du som arbetar som obehörig lärare komplettera för att nå lärarexamen. Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng och det krävs tidigare högskolestudier för att bli antagen.

Du får en individuell studieplan

När du blir antagen till utbildningen får du en individuell studieplan som bygger på dina tidigare studier och som får dig nå behörighet för det stadiet och ämnen/ämnena där du har din lärarerfarenhet. 

Majoriteten av studenter inom VAL läser kurser inom Allmänna utbildningsområdet (AUO) eller Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). På Stockholms universitet ges dessa kurser på halvfart och distans men med obligatoriska campusträffar. Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt.

Ämnesstudierna kan innebära heltid och/eller campusförlagd utbildning, beroende på vilket kursutbud respektive lärosäte erbjuder.

Utbildningen vid Stockholms universitet

Läs mer om studier inom VAL vid Stockholms universitet.

Kort om VAL 

  • Umeå universitet har det nationella samordningsansvaret.
  • Utbildningen finns vid åtta lärosäten: Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Jönköping University, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet. Besök lärosätenas webbplatser om du redan är antagen till ett lärosäte eller vill veta mer om studier vid ett specifikt lärosäte.
  • Det är ett stort söktryck till utbildningen. Till höstterminen 2018 blev det ett nytt rekord på antalet nationella sökande (2077). Av dessa var det 688 som sökte Stockholms universitet som sitt förstaalternativ.