Aktuellt från VAL

Glad Påsk

Glad Påsk önskar VAL-samordningen!

Vi på VAL-samordningen vid Stockholms universitet jobbar på för fullt - och i stort sett som vanligt trots omständigheterna - med att ta emot och bedöma alla ansökningar till ht 20 som strömmar in. Välkommen att kontakta oss med frågor på mailadress val@su.se eller på våra närmast kommande telefontider torsdag 9 april kl 10-12 och tisdag 14 april kl 10-12.

 

Tre snabba frågor till Anna-Karin, handläggare inom VAL

Anna-Karin Waldau är handläggare inom Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen vid Stockholms universitet.

Förändringar i VAL på gång

Enligt en föreslagen förändring i VAL-förordningen förväntas fler kunna få möjlighet att studera till lärare eller förskollärare.

Rapport UKÄ VAL

VAL viktig insats för att bidra till lärarförsörjningen - rapport från UKÄ

VAL är en viktig insats, men bättre studievillkor skulle kunna ge ännu fler behöriga lärare i skolorna. Det visar en rapport från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Gunilla 2

Specialpedagogiska perspektiv engagerar studenter inom VAL

Gunilla undervisar i specialpedagogik inom Vidareutbildning för lärare som saknar lärarexamen (VAL). Hon beskriver en grupp lärarstudenter som är engagerade och erfarna.

Kontakt

Telefontid: måndag kl 13-15 och torsdag kl 10-12

Extra telefontid tisdag 14 april kl 10-12

Tfn: 08-1207 67 69 

E-post: val@su.se

Postadress: 

Stockholms universitet 

Områdeskansliet för humanvetenskap

Vidareutbildning av lärare (VAL) 

106 91 Stockholm 

 

Film om VAL

Tre snabba frågor till Anna-Karin, handläggare inom VAL

Anna-Karin Waldau är handläggare inom Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen vid Stockholms universitet.

Puff_VAL_nationellt
Examina inom VAL