Ansökan till VAL

VAL har antagning till både höst- och vårtermin.

Ansökan till VAL vt 2020 är öppen 16 september - 15 oktober (15 mars - 15 april för ht 2020) och består av två steg:

1) gör först en webbansökan till Umeå universitet via länken nedan, oavsett vid vilket lärosäte du vill studera. 

Klicka här för att göra en webbansökan till VAL

2) skicka därefter den utskrivna och påskrivna webbansökan, tillsammans med studiemeriter och tjänstgöringsintyg, med post till det lärosäte som är ditt förstahandsval.

Antagningskrav

För att bli antagen till VAL vid Stockholms universitet måste du uppfylla följande krav:

  • Arbetat som ansvarig lärare i Sverige i minst två sammanhängande läsår på minst 50% (på rätt stadium och i rätt ämnen). För att din lärarerfarenhet ska kunna valideras måste du ha ansvarat för undervisningen och undervisningen ha bedrivits enligt skolans läroplan. Erfarenhet från förskola eller fritidshem kan inte valideras om du vill läsa mot en lärarexamen.
  • Kunna komplettera till en lärarexamen inom 120 högskolepoäng som är det maximala du kan läsa inom VAL. Det betyder att du måste ha minst 30 högskolepoäng i ett skolämne du undervisar i om du vill läsa mot en Ämneslärarexamen. Vill du läsa till en Lärarexamen för grundskolans tidigare år ( F – åk 6) måste du ha minst 60 högskolepoäng och högskolestudier genomförda innan den 1 juli 2011.
  • Tjänstgöra som ansvarig lärare och arbeta minst 50% under hela din studietid.

Observera att antagningskraven kan skilja sig mellan de olika lärosäten som ger utbildningen. Vissa lärosäten kan anta sökande med kortare lärarerfarenhet under förutsättning att en lärarexamen kan nås inom 120 högskolepoäng.

Förbered din ansökan

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du bifoga följande dokument:

Yrkeslärare

Ansökningsprocessen från ansökan till beslut

En bild över vad som händer efter det att du ansökt till VAL (210 Kb)

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas 2 - 2,5 månader efter sista ansökningsdag från Stockholms universitet med e-post till den mailadress du angett i ansökan.

Viktig information om översättning

Är dina dokument skrivna på annat språk än svenska? Då behöver du eventuellt bifoga kopior på översättningar av dokumenten, till svenska eller engelska.

Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Du kan läsa mer om vilka språk som behöver översättas på Antagning.se