1. Skapa ett konto på antagning.se

Gå in här för att skapa ett konto. Observera att det kan ta flera dagar innan du får aktiveringskoden skickad till din folkbokföringsadress. Vänta därför inte för länge med att göra detta steg eftersom du annars inte kan gå vidare i din ansökan.

2. Ansök om validering

Valideringen går ut på att du ska synliggöra och styrka dina yrkeskunskaper. 
Logga in i valideringssystemet Valda med samma inloggningsuppgifter du har på antagning.se. Du kan påbörja din ansökan i Valda den 15 februari. Observera att Valda stänger den 23 april och därefter är det inte längre möjligt att göra en validering. Tänk på att påbörja ansökningen i god tid då valideringen är en omfattande och tidskrävande process som kräver att du förklarar och bevisar dina yrkeskunskaper. Läs mer nedan under Särskild behörighet. 

Se filmen om validering!

3. Anmäl dig till utbildningen

Gå in på www.su.se/val och gör en webbanmälan till VAL under perioden 15 mars – 15 april. Skicka din ansökan och bilagor till VAL-samordningen vid Stockholms universitet.

För att din webbansökan ska vara fullständig måste du senast 10 dagar efter anmälan skicka in din påskriva ansökan till samordningen för VAL vid Stockholms universitet. Tillsammans med ansökan ska du skicka in tjänstgöringsintyg som styrker din lärarerfarenhet. Adressen till Stockholms universitet hittar du längst upp till höger på din utskrivna ansökan.  

 

För att du ska vara behörig till VAL yrkeslärarprogrammet behöver du:

  • Erfarenhet som lärare i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan

Du måste ha arbetat som ansvarig yrkeslärare i minst två år på minst halvtid.

Har du inte arbetat som yrkeslärare i minst två år rekommenderas du istället söka till det reguljära Yrkeslärarprogrammet. Observera att du då måste ha grundläggande behörighet för att gå denna utbildning. Läs mer om grundläggande behörighet.

  • Vara verksam som yrkeslärare under hela studieperioden
  • Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten är dina yrkeskunskaper som du ansöker om att få validerade i Valda.

I Valda behöver du ladda upp intyg från arbetsgivare och utbildning som påvisar dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter i relation till kraven för de ämnen du vill bli lärare i. Tänk på att det är din anställningstid och dina kunskaper från ditt originalyrke som ska beskrivas och styrkas, inte eventuella erfarenheter som lärare i yrkesämnet.

Din yrkeskunskap valideras och bedöms utifrån:

  • Innehåll - Varje ämne har en beskrivning. Det är utifrån ämnesbeskrivningarna som du ska beskriva och styrka dina kunskaper. Du hittar ämnesbeskrivningarna på Universitets- och högskolerådets hemsida
  • Nivå - Dina yrkeskunskaper ska motsvara minst nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Det betyder att du ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter. Du ska också kunna lösa sammansatta problem samt kommunicera åtaganden och lösningar.
  • Aktualitet - Dina yrkeskunskaper ska vara aktuella i tid. Det betyder att din yrkeserfarenhet inte får vara för gammal.
  • Din yrkeserfarenhet ska vara erfarenhetsbaserad och återfinnas i något av gymnasieskolans yrkesprogram.