Ansökan till VAL

VAL har antagning till både höst- och vårtermin.

Ansökan till ht 2020 är öppen 16 mars - 15 april 2020 och består av två steg:

1) gör först en webbansökan till Umeå universitet (via en länk som finns tillgänglig här nedanför under ansökningsperioden), oavsett vid vilket lärosäte du vill studera. 

2) skicka därefter den utskrivna och påskrivna webbansökan, tillsammans med studiemeriter och tjänstgöringsintyg, med post till det lärosäte som är ditt förstahandsval.

Behörighetskrav

För att vara behörig till VAL vid Stockholms universitet måste du uppfylla följande krav:

  • Vara verksam som lärare i det svenska skolsystemet på minst 50% i de ämnen och årskurser som den sökta examen avser. För att din lärarerfarenhet ska kunna valideras måste du ansvara för undervisningen och undervisningen ska bedrivas enligt skolans läroplan. Erfarenhet från förskola eller fritidshem kan inte valideras om du vill läsa mot en lärarexamen.
     
  • Kunna komplettera till en lärarexamen inom 120 högskolepoäng, som är det maximala antal hp du kan läsa inom VAL. Det betyder att du i allmänhet måste ha minst 30 högskolepoäng i ett skolämne du undervisar i om du vill läsa mot en Ämneslärarexamen. Vill du läsa mot en Lärarexamen för grundskolans tidigare år ( F – åk 6) måste du ha minst 60 högskolepoäng och högskolestudier genomförda innan den 1 juli 2011. För sökande som inte uppfyller det kravet krävs istället minst 90 hp i matematik, svenska, engelska, SO eller NO och teknik för grundskolans tidigare år.
     
  • Tjänstgöra som ansvarig lärare och arbeta minst 50% under hela din studietid.

Observera att behörighetskraven kan skilja sig åt mellan de olika lärosäten som ger VAL-utbildningen.

Förbered din ansökan

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du bifoga följande dokument:

Yrkeslärare

För yrkeslärare krävs minst två års lärarerfarenhet från undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan, samt att du uppfyller den särskilda behörigheten i form av yrkeskunskaper 

Ansökningsprocessen från ansökan till beslut

En bild över vad som händer efter det att du ansökt till VAL (210 Kb)

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas 2 - 2,5 månader efter sista ansökningsdag från Stockholms universitet med e-post till den mailadress du angett i ansökan.

Viktig information om översättning

Är dina dokument skrivna på annat språk än svenska? Då behöver du eventuellt bifoga kopior på översättningar av dokumenten, till svenska eller engelska.

Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Du kan läsa mer om vilka språk som behöver översättas på Antagning.se