Elisabeth har sin bakgrund som lärare i grundskolan men arbetar idag som adjunkt i matematik och NO vid Institutionen för matematikämnet och naturämnets didaktik (MND) vid Stockholms universitet.

Elisabeth har länge undervisat studenter inom VAL och vi var nyfikna på hennes erfarenheter.

VAL 1 Elisabeth Hector
Studenter vid Stockholms universitet.

Elisabeth, vad skulle du säga är fördelen med att undervisa någon med erfarenhet av läraryrket?

- I arbetet med våra VAL-studenter så är det alltid många spännande, roliga och positiva möten för mig som kurslärare. Det är en viktig grupp vi utbildar och de är viktiga för den svenska grundskolan.

Att möta yrkesaktiva lärare ställer annorlunda krav på undervisningen än arbetet i grundlärarprogrammet. Det är en utmaning att lyfta matematik för lärare som arbetar i skolan och undervisat andra  ämnen i många år men som av olika anledningar behöver eller vill läsa till matematik didaktik.

Det vi erfar är att de  allra flesta går från kursen med stärkt självförtroende och med nya erfarenheter av hur matematikundervisning i dagens skola ser ut och att de bär med sig nya insikter om att det är både varierat och roligt och viktigt med matte.

Lägger du upp undervisningen på ett särskilt sätt jämfört med andra lektioner?

- Alla delar av kursinnehållet som hör ihop med elever och hur de agerar i olika situationer är inget vi behöver förklara utan vi kan i stället ha fördjupade och utvecklade diskussioner kring. Den kurslitteratur vi läser i kursen ger studenterna stöd för att fördjupa sina argument. Diskussionerna kring de sociomatematiska normerna i klassrummet går verkligen att utveckla tillsammans med denna grupp studenter eftersom de har en egen verklighet med elever att relatera till. 

Ofta tar jag med frågor från lärarstudenterna i grundlärarprogrammet till VAL-kurserna och vice versa. Det hjälper dem att få syn på saker som är viktigt och vad som kan vara svårt att se beroende på vilken situation man är i just då.

Vi har ett stort fokus på diskussioner och erfarenhetsutbyte. Utifrån de didaktiska texter vi läser diskuteras det alltid livligt hur det kan implementeras i den egna undervisningen.

Vilka problem kan uppstå? Vi vet tex att studenter inom VAL måste ta ledigt från jobbet för att vara på campus.

- Det här är vårt största bekymmer. Vi vet att studenterna ofta arbetar heltid och läser kurser på halvtid. Det är en addition som är svår att få ihop. Vi uppmuntrar alla att diskutera igenom med arbetsgivaren så de får tid att fullfölja sina studier på ett bra sätt och att de ska orka med.

Samtidigt så är våra kurser styrda av de krav som finns på poänggivande kurser och vi både måste och vill upprätthålla en god kvalitet. Vi ska ge de kunskaper och färdigheter som möter de krav som är på lärare som ska undervisa matematik i grundskolan.

Vilken typ av frågor ställer studenter inom VAL? Skiljer sig diskussionen från lektioner med andra typer av studenter?

- Många som läser inom VAL har sina studier en bit tillbaka i tiden. Många frågor handlar om rent studietekniska detaljer. Hur skriver man en akademisk text med referenser mm. ? Hur lämnar man in uppgifter i Mondo? Universitetet har ju fantastiska resurser när det gäller detta i Språkverkstaden och även Media verkstaden. De utnyttjas alldeles för lite.

I början av kurserna vill också många ha tips på aktiviteter man kan testa direkt i undervisningen, som en slags ”tips och trix”. Visst arbetar vi konkret och provar övningar tillsammans, men mycket av seminarierna handlar om att sätta sig in i didaktisk litteratur och omsätta det till sin egen verksamhet.

Beskriv gärna kort din egen bakgrund vid SU vad gäller undervisning och eventuell forskning!

- Jag är adjunkt i matematik och No och har arbetat många år med både ”vanliga” mattegrupper i åk 7-9 och med mindre elevgrupper med elever i matematiksvårigheter. Under några år arbetade jag parallellt som matematikutvecklare i Botkyrka.

År 2011 började jag här vid SU att undervisa i matematikdidaktik och har undervisat i grundlärarutbildningens alla kurser, både åk. 1-3, åk. 4-6 och i VAL-kurser.