Stockholms universitet och sju andra lärosäten har sedan 2007 regeringens uppdrag att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen, VAL. Umeå universitet är nationell samordnare för den kompletterande utbildningen.

För att fler ska ges möjlighet att läsa utbildningen och bli behöriga lärare har regeringen beslutat att stärka och förlänga VAL.

Förordningens (2011:689) giltighet förlängs från den 30 juni 2020 till och med den 30 juni 2030 - och tiden för den senaste antagningen till VAL förlängs därmed till den 30 juni 2026.

Ändringarna trädde i kraft den 15 december 2016.