Ny student VAL

Information från VAL-samordningen 

VAL-samordningen har det övergrippande ansvaret för din utbildning och det är till oss du sak vända dig om du har frågor om t.ex. din studieplan, examen och studieuppehåll. Läs mer om detta i vår broschyr (229 Kb) . Kursspecifika frågor ska ställas till kursadministratör eller kursansvarig på kursgivande institution. Du är redan antagen till utbildningen och har fått information om vad du behöver göra för att bekräfta din plats på programmet. Du kan förvänta dig få välkomstbrevet till din första kurs inom VAL på mejl senast i början av augusti. I välkomstbrevet kommer det att stå hur du registrerar dig på kursen, vilket du behöver göra gör att bekräfta din plats på kursen

VALs informationsfilmer 

Du kommer att få på mejl en länk till VALs spellista på Youtube. I den har vi lagt upp 8 filmer med information som du behöver ta del av. Här finns PowerPoint presentationer (1488 Kb) från de 8 filmerna. 

Kurser inom utbildningen 

På sidan här hittar du länkarna till kurssidorna för de vanligaste kurserna som läses inom VAL. Där hittar du också en översikt av kurserna inom den lärarförberedande delen - Allmänt utbildningsområde/Utbildningsvetenskaplig kärna. 

Allmän information till studenter på Stockholms universitet 

 

Universitetskontot och universitetskortet 

För att kunna använda Stockholms universitets IT-system behöver du ha ett universitetskonto. Här finns instruktioner på hur du aktiverar universitetskontot (61 Kb) , som du behöver ha för att bl.a. webbregistrera dig på de flesta kurserna du kommer att läsa. Då VAL gör en lokal antagning kommer du som inte redan har ett användar konto på Antagning.se behöva första skapa ett användarkonto på antagning.se, för att sedan gå vidare till aktiveringen av universitetskontot. 

Observera att du kanske inte kommer att kunna aktivera universitetskontot förrän du finns etablerad i SU Ladok, vilket kommer att ske senast i början av augusti. 

En lyckad terminstart 

Denna broschyr vänder sig till alla nya studenter och innehåller praktisk information. 

Validering av reell kompetens

Är du student och bedriver studier på Stockholms universitet har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknade mot kurser på Stockholms universitet. Vid ansökan om tillgodoräknande prövas de meriter du åberopar mot de förväntade studieresultaten i kursplanen för aktuell kurs. Vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet genomförs en så kallad validering. En validering är en strukturerad process som innehåller kartläggning, dokumentation och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till de förväntade studieresultaten. Om du vill veta mer om detta kan du kontakta validering@su.se.