Rapport UKÄ VAL

I en rapport från Universitets- kanslersämbetet delredovisas regeringsuppdraget Vidareutbildning av lärare som saknar examen, VAL II.

Resultaten visar att satsningen är ett viktigt bidrag till lärarförsörjningen. Efter examen har studenterna i stor utsträckning varit kvar i samma kommun och skolform och omkring 85 procent har varit kvar hos samma huvudman och skolenhet.

Rapporten visar också att ändringar i behörighetskraven och förbättrade studievillkor skulle kunna göra att fler obehöriga lärare satsar på studier inom VAL och tar examen.

Läs hela rapporten

Läs mer om VAL