– Med en komplett lärarlegitimation kan jag nu känna en trygghet i att min yrkeskarriär är säkrad framöver, säger Helena Gutenberg.
– Med en komplett lärarlegitimation kan jag nu känna en trygghet i att min yrkeskarriär är säkrad framöver, säger Helena Gutenberg.
Foto: Elisabeth Lundmark.

Helena var en av 50 studenter i den första kullen antagna höstterminen 2014 som tog förskollärarexamen i juni 2015. De har alla gedigen arbetslivserfarenhet som blivit validerad, tack vare detta behöver de bara läsa 30 hp för att få förskollärarexamen.
– Det viktigaste för mig under utbildningen var fördjupningen i normkritiskt tänkande och pedagogisk dokumentation. Det senare gjorde väldigt klart för mig vad den pedagogiska dokumentationen egentligen fokuserar på: det är barnens egna intressen och frågeställningar som följs, vilket driver lärandet framåt – inte mina vuxna föreställningar om vad barn bör lära sig.

Förskollärarens pedagogik

Förskollärare arbetar med en lyssnande pedagogik och den viktigaste uppgiften är just att ta tillfället i akt och vara engagerad och nyfiken, vilket smittar av sig på barnen. Det kollektiva lärandet är centralt i arbetet och inom ett och samma tema ryms olika ämnen som estetik, konstruktion, matematik, och språk och därefter fortsätter det kollektiva lärandet även i den fria leken.
Hon tycker det är synd att inte mer av barnskötarnas och förskollärarnas pedagogik sammanfaller då arbetet skulle underlättas om alla hade samma referensramar.
– Men tack vare vidareutbildningen har jag fått bekräftelse för att mina arbetsmetoder, som utgår från ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv, är bra och väl grundade. Jag har fått nya praktiska och teoretiska verktyg att arbeta med och känner mig nu tryggare i min yrkesroll, säger Helena Gutenberg.

Krav på förskollärarlegitimation

Människors utveckling har alltid intresserat Helena. Som ung drömde hon om att bli gymnastiklärare eller psykolog men valde att studera till undersköterska och jobbade inom akutvården i många år. Hon beslöt senare att läsa upp sina betyg på KomVux och arbetade som ämneslärare i högstadiet ett antal år efter utbildning på Lärarhögskolan.
– 2006 tog jag anställning som förskollärare i enheten Hägersten Liljeholmen. Jag har alltid i mitt arbete med barn velat ge dem bra värderingar med på vägen som gör skillnad i deras liv, säger Helena Gutenberg.
Efter Riksdagens beslut 2013 om krav på förskollärarlärarlegitimation beslöt hon sig för att sätta sig i skolbänken igen.

Stort utbyte av VAL

Helena kollade runt efter olika utbildningsmöjligheter och hittade VAL, Vidareutbildning av lärare, vid Stockholms universitet. Hon tyckte att det var väldigt givande att få träffa andra förskollärare och få diskutera didaktiska frågor. Ofta är man ensam i rollen som förskollärare, på sina respektive avdelningar med barnskötare och därför hade Helena stor behållning av att utbyta tankar i olika pedagogiska frågor.
– Jag fick väldigt bra stöd under utbildningen, både från min egen arbetsplats och från lärarna på kursen som var väldigt kompetenta och gav bra coachning under kursens gång. Min arbetsgivare uppskattar också att jag valt att vidareutbilda mig och med en komplett lärarlegitimation kan jag nu känna en trygghet i att min yrkeskarriär är säkrad framöver, säger hon.

Pratas det VAL på ditt jobb?

Eftersom Helena har pluggat parallellt med sitt arbete blev det naturligt med samtal med kollegorna om vikten av vidareutbildning.
– Jag kan verkligen rekommendera VAL! Det är en tuff utbildning som ställer hårda krav, med många inspirerande lärare och bra litteratur och man utvecklas jättemycket. Jag känner verkligen att jag har växt under utbildningen och jag kommer absolut att se till att hänga med och vidareutbilda mig i framtiden också.

Text och bild: Elisabeth Lundmark