Ansök till VAL vid Stockholms universitet!

Ansökningsperioden inför vårterminen 2020 är den 16 september - 15 oktober.
För att söka till VAL gör du en webbanmälan och kompletterar med dokument per post.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker
 

Målgrupp

Läs vilka målgrupper som kan antas till VAL vid Stockholms universitet

Dina studier

Varje student inom VAL får en individuell studieplan. Studieplanen görs i samband med att du blivit antagen till utbildningen, men kan revideras under studietiden efter överenskommelse med samordningen för VAL.

Studierna bedrivs normalt på halvfart/distans, men några obligatoriska campusträffar förekommer. För dig som ämneskompletterar kan studierna innebära helfart på campus.

Det är samordningen för VAL vid Stockholms universitet som ansvarar för din studieplan och koordinerar utbildningen.

Senast tre veckor före kursstart får du ett välkomstbrev och kallelse från kursgivande institution. Det är kursgivande institution som ansvarar för respektive kursinnehåll och tillhörande administrativa frågor. Varje kurs har en egen hemsida där du hittar schema, kursplan och litteraturlista.
Via www.schema.su.se kan du söka fram kursens schema med hjälp av kurskoden.

Vilka kurser ingår?

Majoriteten av studenterna inom VAL läser kurser inom pedagogik och didaktik. Vilka övriga kurser du läser beror på din inriktning.

Här kan du läsa mer om de vanligaste kurserna som ingår i VAL vid Stockholms universitet