Nationellt slogs det återigen rekord med antalet sökande till en vårtermin, totalt 1287 sökande till de åtta lärosäten som ingår i Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL). Av dessa valde 417 sökanden Stockholms universitet som sitt förstaalternativ.

Cirka 200 nya studenter kommer vårterminen 2018 att påbörja sin resa mot en lärarexamen vid Stockholms universitet.   

Flexibel uppstart för ökad tillgänglighet

I vår fortsätter VAL att hålla sin uppstart på distans via lärplattformen Mondo. På Mondo finns förinspelade videoklipp där samordningen för VAL informerar om olika teman för att stötta studenten vid utbildningsstarten. Resultatet av förra terminens enkät visade att de flesta studenterna var nöjda med det upplägget.

Hälften av de nyantagna studenterna bor inte i Stockholm. En flexibel uppstart på distans innebär att de inte behöver ta ledigt från arbetet för att ta sig till Stockholms universitet.

Examina inom VAL

VAL har möjlighet att utbilda alla kategorier av lärare och kan utfärda examen enligt både 2001 års studieordning och 2011 års studieordning, samt i olika skolämnen. Studenterna som läser inom VAL är verksamma i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Nästan hälften av studenterna antagna till våren kompletterar för att bli behöriga lärare på högstadiet. Den andra stora gruppen antagna till våren är studenter som läser mot en lärarexamen för grundskolans tidigare skolår. Denna examen ger behörighet att undervisa i förskoleklass och upp till åk 6. Även 35 yrkeslärare är antagna. Dessa studenter kommer att läsa specialinriktade kurser tillsammans med studenter från det reguljära Yrkeslärarprogrammet.

Kurser mot förskolan

Kurserna som är inriktade mot förskolan startar endast på höstterminen - men VAL har antagning för denna yrkesgrupp varje termin så att de sökande ska ha tid att genomgå validering och därmed hinna visa sig behöriga till utbildningen.

Text: Daniela Nordgren

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling