Mattias Odhner Larsson är rektor för Mediagymnasiet i Stockholm
Mattias Odhner Larsson, rektor vid Mediagymnasiet i Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias beskriver kompetensutveckling av personalen som en självklarhet, men att det måste ske med en tydlig balans mellan verksamheten och den individuella lärarens behov.

- Det är en god investering och skolan har definitivt berikats av att våra lärare läser inom VAL, säger Mattias.

Då personalen behövt gått ner i arbetstid samtidigt som de studerar inom VAL så har Mediagymnasiet tagit in vikarier för att lösa situationen, ibland utifrån och andra gånger internt med hjälp av skolans befintliga arbetslag.

Viktigt att sprida kunskaper

I rollen som rektor försöker Mattias hålla sig ajour med vad lärarna studerar, och tycker det är viktigt att ge personalen utrymme i kalendariet för att kunna dela sina erfarenheter och reflektioner med andra kollegor. 

- Det är extremt viktigt att våra lärare blir sedda och att den nya kunskapen används i befintlig verksamhet, säger Mattias.