Gunilla har lång erfarenhet av undervisning vid Stockholms universitet. Hon beskriver hur studenter inom Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen är både engagerade och erfarna, och gärna tar avstamp i den egna undervisningssituationen när diskussionen handlar om specialpedagogiska perspektiv.

Gunilla Oredsson Blomberg.
Foto: Niklas Björling

- Det är tydligt att studenterna ofta har lång erfarenhet av läraruppdraget och är intresserade av att förstå och göra undervisningssituationen för alla elever så bra som möjligt med fokus på ”En skola för alla”.

Utmaning att möta elevers olikheter

Gunilla berättar hur den stora utmaningen som den här gruppen lärarstudenter bär med sig till kursen är hur de ska möta alla elevers olikheter. Det handlar om att hantera att alla elever har olika erfarenheter, förutsättningar, kunskaper och behov. Här är det även relevant att fundera över elevhälsoteam, åtgärdsprogram, individuell utvecklingsplan och lärarens ansvar i relation till det.

- Läraruppdraget är komplext och studenterna ska hantera svåra situationer i sin vardag, så många upplever att kursen är för kort.

Berätta mer om ämnet du undervisar i!

- Vi tar upp teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor och behandlar begrepp som inkludering - integrering, segregering, delaktighet, normalitet, social och pedagogisk differentiering på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Det pedagogiska ledarskapet som dessa studenter har erfarenhet av diskuteras i relation till det specialpedagogiska uppdraget.

Läs mer om Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Läs mer om Specialpedagogiska institutionen