Varför valde du att studera inom VAL?

- Min rektor informerade mig om VAL och förklarade att det skulle leda till att jag skulle bli behörig lärare med lärarlegitimation. Det var ganska enkelt beslut att gå VAL eftersom jag ville fortsätta att arbeta som slöjdlärare.

Vad har utbildningen gett dig?

- Förutom behörigheten och lärarlegitimation så har utbildningen gjort mig till en mycket bättre lärare. Jag har större kunskaper om didaktik och pedagogik som är en stor del av att arbeta som undervisande lärare. Dessutom tar jag med mig alla duktiga studiekamrater som jag lärt känna under resan! Känns som batterierna är fulladdade med kunskaper och idéer för mitt framtida yrkesliv som behörig slöjdlärare.

Vilket stöd fick du från din arbetsgivare under tiden du läste inom VAL?

- Jag fick allt stöd som behövdes! Exempelvis så fick jag betald ledighet för studier under alla kurstillfällen under två år samt all studielitteratur som behövdes stod arbetsgivaren för. Jag är väldigt tacksam för att de hjälpte och stöttade mig hela vägen.

Harri Varonen, alumn inom VAL vid Stockholms universitet.
Harri Varonen, alumn inom VAL vid Stockholms universitet.

Text: Rebecca Röhlander