Vad är din roll?

Daniela Nordgren
Daniela Nordgren, handläggare inom Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Foto: Niklas Björling

Jag arbetar med samordning av utbildningen och har huvudansvaret för antagningen. Till VAL sköter vi det lokalt, det betyder att du som söker till utbildningen inte gör det på antagning.se utan att jag och mina VAL kollegor hanterar antagningen.

Vilka är de vanligaste frågorna du får?

”Är jag behörig till utbildningen” följd av ”Vilka kurser ska jag läsa för att bli behörig lärare.”

Vi kan tyvärr inte göra några förhandsbedömningar. Jag rekommenderar därför alla som är intresserade av utbildningen att läsa informationen på vår hemsida och även på Umeå universitets hemsida, de är nationella samordnare för VAL. Där finns generell information om utbildningen och länkar till kurssidor. Om du anser att du uppfyller antagningskriterierna är du välkommen att skicka in en ansökan.

Blir du antagen så får du en individuell studieplan så att du blir behörig för stadiet du befinner dig på och ämnet eller ämnena du undervisar i. I studieplanen står det vilka kurser just du behöver läsa för att nå relevant lärarexamen.

Vad är bra att känna till när man söker till VAL? Tre saker!

VAL är en kompletterande utbildning. Det betyder att du behöver ha relevanta högskolepoäng med dig som vi kan tillgodoräkna i din studieplan.

Ett av antagningskraven är att du måste fortsätta arbeta minst halvtid som ansvarig lärare under hela din studietid. Du kan alltså inte vara föräldraledig eller tjänstledig för att studera.

Våra kurser ges inte helt på distans utan du får räkna med att vara på campus minst en heldag varannan eller var tredje vecka. Vi inom samordningen är otroligt imponerade över de många studenter som varje år läser utbildningen och når behörighet! Försök att få din rektor att förstå att hen vinner på att satsa på dig och din utbildning. Stöd från din arbetsgivare han vara viktigt för att bättre klara av studierna.

 

Läs mer om Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen.