Ansökan

Hur vet jag om jag är behörig till VAL?
Vi kan inte ge några förhandsbesked om behörighet. Du blir bedömd genom att göra en ansökan till VAL, se vår hemsida för information om antagning.

Är jag behörig till utbildningen om jag nyligen börjat jobba som obehörig lärare?
Ja, det kan du vara om du har en relevant tjänst på minst 50 % och du kan nå en lärarexamen genom kompletterande studier som omfattar max 120 högskolepoäng.

Jag har inga högskolestudier sedan tidigare. Kan jag fortfarande bli antagen utifrån min erfarenhet som lärare? 

I de flesta fall behöver du ha högskolestudier då du får komplettera med högst 120 hp.

För att bli antagen utan tidigare högskolestudier måste du visa att du under perioden 30 juni 2000 – 30 juni 2015 har arbetat som lärare i minst åtta läsår på heltid. Du måste dessutom ha varit anställd som lärare den 1 december 2013. Den som uppfyller ovanstående krav kan endast antas mot inriktningen Ämneslärarexamen för åk 7-9.

Jag har arbetat i förskolan/fritidshem. Kan jag läsa inom VAL?
Just nu finns inte någon sådan möjlighet.   

Utbildning

Kan jag ta tjänstledigt och läsa VAL på heltid?
Nej. Det krävs att du under dina studier inom VAL är verksam som lärare på minst 50 %.

Måste jag göra Verksamhetsförlagd utbildning, VFU?
Ja, om du inte har varit verksam som obehörig lärare under minst 2 år på minst 50 % lägger vi in VFU-kurser i din individuella VAL-studieplan.

Kan jag göra studieuppehåll?
Normalt beviljas inte studieuppehåll inom den kompletterande utbildningen. Om du har särskilda skäl, t ex föräldraledighet eller sjukskrivning, är det möjligt att ansöka om studieuppehåll för högst en termin i taget. Kontakta oss via e-post: val@su.se

Måste jag själv anmäla mig till kurserna som står i min studieplan?
Nej, samordningen för VAL anmäler dig till kurserna du ska läsa. Vid undantag kommer du att bli meddelad hur du går tillväga.

Du måste däremot alltid själv registrera dig på varje enskild kurs du läser inom VAL. Du kommer att få särskild kallelse från respektive institution med information om registreringen.

Vad händer om jag missar ett undervisningstillfälle?
Det framgår av kursplanen hur mycket närvaro du behöver ha på kursen för att bli godkänd. Fråga respektive kurslärare vad som gäller på din kurs.

Jag är antagen till VAL. Kan min skola söka pengar för mig?
Det finns ingen annan ersättning att söka än CSN när det gäller VAL. För vidare information kontakta CSN.

Examensbevis 

Jag är klar med mina studier. Hur får jag ett examensbevis?
När du är klar med dina studier ska du skicka ett mail till val@su.se där det står att samtliga kurser i din individuella studieplan är avklarade och inrapporterade i Ladok. Observera att handläggningen av ditt examensbevis kan ta några månader.

När du har fått examensbeviset skickar du det till Skolverket för att ansöka om lärarlegitimation.

Examen eller legitimation – vad är skillnaden?
Universitet och högskolor utfärdar examen. Skolverket bedömer behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation. Du måste först ha en examen innan du kan ansöka om legitimation. Du kan få fler behörigheter i lärarlegitimation än de som ingår i din lärarexamen.