För dig som är verksam som obehörig lärare

Inom VAL kan du som är verksam som obehörig lärare på minst 50 % komplettera med studier för att nå en behörighetsgivande lärarexamen. Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng och det krävs i de flesta fall tidigare högskolestudier för att bli antagen.

Du får en individuell studieplan

När du blir antagen till utbildningen får du en individuell studieplan som bygger på dina tidigare studier och tjänstgöring som lärare och som får dig att nå en behörighetsgivande examen för de ämnen och årskurser där du har din lärarerfarenhet. 

Majoriteten av VAL-studenterna läser kurser inom Allmänna utbildningsområdet (AUO) eller Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK).

Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt. Ämnesstudierna kan innebära heltid och/eller campusförlagd utbildning eller distansstudier vid ett annat lärosäte än det man är antagen till, beroende på vilket kursutbud respektive lärosäte erbjuder.

Förändringar i VAL på gång

Enligt en föreslagen förändring i VAL-förordningen förväntas fler kunna få möjlighet att studera till lärare eller förskollärare. Beslut om förändring i förordningen väntas under 2020. För aktuell information se Lärarutbildning.nu

Här finns utbildningen

Utbildningen finns vid åtta lärosäten: Umeå universitet (Nationellt samordningsansvar), Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Jönköping University, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.
Besök lärosätenas webbplatser

Många sökande

Det är ett stort söktryck till utbildningen. Till höstterminen 2019 blev det ett nytt rekord på antalet nationella sökande - 2086. Av dessa var det 517 som sökte Stockholms universitet som sitt förstaalternativ. Alla behöriga sökande antas.