Ansök till VAL!

Ansökningsperioden inför vårterminen 2020 är stängd. Ansökan till ht 2020 är öppen den 15 mars - 15 april 2020.  För att söka till VAL gör du en webbanmälan.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker

 

För dig som arbetar som obehörig lärare

Inom VAL kan du som arbetar som obehörig lärare komplettera med studier för att nå lärarexamen. Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng och det krävs tidigare högskolestudier för att bli antagen.

Du får en individuell studieplan

När du blir antagen till utbildningen får du en individuell studieplan som bygger på dina tidigare studier och som får dig att nå en behörighetsgivande examen för de ämnen och årskurser där du har din lärarerfarenhet. 

Majoriteten av våra studenter läser kurser inom Allmänna utbildningsområdet (AUO) eller Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). På Stockholms universitet ges dessa kurser på halvfart och distans men med obligatoriska campusträffar.

Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt. Ämnesstudierna kan innebära heltid och/eller campusförlagd utbildning, beroende på vilket kursutbud respektive lärosäte erbjuder.

Många sökande till utbildningen

Det är ett stort söktryck till utbildningen. Till höstterminen 2019 blev det ett nytt rekord på antalet nationella sökande - 2086. Av dessa var det 517 som sökte Stockholms universitet som sitt förstaalternativ. Alla behöriga sökande antas.

Här finns utbildningen

Utbildningen finns vid åtta lärosäten: Umeå universitet (Nationellt samordningsansvar), Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Jönköping University, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.
Besök lärosätenas webbplatser