Lärare

Nya Lärare är en satsning från UR

Nya Lärare är en satsning från UR som handlar om att stötta lärares första år i yrket. Du får råd och stöttning i din yrkesroll. Det handlar bland annat om relationer, ledarskap, juridik, stress och bedömning.

Utveckla dig som lärare

För lärare och förskollärare som vill utvecklas i sitt yrke erbjuder Stockholms universitet flera kurser och program. Du kan få fördjupning inom de ämnen du redan undervisar i och fortbildning om du vill byta inriktning. Om du vill, har du möjlighet att läsa vidare till speciallärare och specialpedagog. Du kan även handleda lärarstudenter om du läser till VFU-handledare.

Se information om:
Speciallärare
Specialpedagog
VFU-handledare

Flera vägar till behörighet
Om du har tidigare ämneskunskaper och vill bli ämneslärare kan du söka till kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Vidareutbildning av lärare, VAL är för dig som arbetar som lärare, men som saknar lärarexamen. Har du en utländsk lärarexamen så kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Om du är lärare med examen, men undervisar i ämnen där du saknar behörighet är lärarlyftet en väg till ämnesbehörighet.

Se information om:
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
Vidareutbildning av lärare
Utländska lärares vidareutbildning
Lärarlyftet

Resurscentrum för kemilärare
Kemilärarnas Resurscentrum, KRC stödjer kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.
Se information om Kemilärarnas Resurscentrum, KRC

Skräddarsydd utbildning
Genom uppdragsutbildning vid Stockholms universitet får deltagarna kompetensutveckling på högskolenivå och möjlighet till högskolepoäng.
Se information om uppdragsutbildning

Flerspråkighet, språkutveckling och skolframgång
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum och arbetar för att nyanlända och flerspråkiga elever i hela skolväsendet, från barn till vuxna, ska erbjudas goda förutsättningar för att klara sina studier och därmed möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.
Se information om Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Välkommen till att få fördjupade kunskaper och ta del av aktuell forskning vid Stockholms universitet!

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube