Förskollärarprogrammet

Länk till aktiviteter 17 januari
(Länken går till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb med detaljerad information om aktiviteter för förskollärarstudenter som läser Förskollärarprogrammet)

Två studenter och några ballonger i bakgrunden.
Foto: Vilhelm Stokstad/Kontinent

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
Studievägledare: Maria Forssell
E-post: studentexpedition@buv.su.se
www.buv.su.se

 

Grundlärarprogrammet

inriktning fritidshem

Länk till aktiviteter 17 januari
(Länken går till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb med detaljerad information om aktiviteter för lärarstudenter som läser Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
Studievägledare: Pia Engberg
E-post: studentexpedition@buv.su.se
www.buv.su.se

inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Länk till aktiviteter 15-17 januari
(Länken går till Institutionen för språkdidaktiks webb med detaljerad information om aktiviteter för lärarstudenter som läser Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och grundskolans 1-3)

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
Studievägledare: Shona McLean
E-post: studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se

inriktning årskurs 4-6

Länk till aktiviteter 15-17 januari
(Länken går till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webb med detaljerad information om aktiviteter för lärarstudenter som läser Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6)

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

 

Ämneslärarprogrammet

med inriktning mot språk

Länk till aktiviteter 17 januari
(Länken går till Institutionen för språkdidaktiks webb med detaljerad information om aktiviteter för lärarstudenter som läser Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk)

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
Studievägledare: Camilla Gamrell
E-post: studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se

med ingångsämne historia eller religion

Länk till aktiviteter 17 januari
(Länken går till Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktiks webb med detaljerad information om aktiviteter för lärarstudenter som läser Ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia eller religion)

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
E-post: studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

inriktning forskar-KPU med matematik, naturvetenskap och teknik

Länk till aktiviteter 13-15 januari
(Länken går till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webb med detaljerad information om aktiviteter för lärarstudenter som läser Forskar-KPU)

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

 

Utländska lärares Vidareutbildning, ULV

Länkt till aktiviteter 15-16 januari
(Länken går till Sektionen för uppdragssamordningens webb med detaljerad information om aktiviteter för lärarstudenter som läser ULV)

Sektionen för uppdragssamordningen (SUSA)
Studievägledning,
E-post: ulv@su.se
www.su.se/ulv

 

Hitta till lärarutbildningarna

Karta över campus. Kartan visar var de programansvariga institutionerna och samordningen för ULV och VAL ligger på campus.

Karta över campus för lärarutbildningarna.
Karta över campus för lärarutbildningarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentliv

Föreningen Lärarstudenternas har flera aktiviteter för dig som nu är lärarstudent. Se separat program som pågår 15-23 januari.

Logga Föreningen Lärarstudenterna

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviter för alla nya studenter

Se samlingssidan för samtliga välkomstaktiviteter.