Allmän studentinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Lärarstudent
  5. Allmän studentinformation
Några som studerar i studenthuset

Programansvarig institution

Här kan du se vilka lärarprogram som vilken institution ansvarar för.

Studenthuset

Studentservice

Vill du söka information, få studievägledning, intyg eller ha en studieplats? Då kan du gå till Studenthusets entréplan på Universitetsvägen 2 B.

Handledare och lärarstudent

Vanliga frågor

Här finns några vanliga frågor med svar om bland annat lärarlegitimation och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Äpplen

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK

Gemensamt för lärarprogrammen - den utbildningsvetenskapliga kärnan. Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan delas in i tre delar: Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och utveckling på totalt 60 hp.

Broschyren Lärarutbildningar vid Stockholms universitet-1.jpg

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Läs om de olika lärarprogrammen och se programmens olika studiegångar i broschyren.

Studenter som pratar vid ett bord

Behöver du hjälp med skriftliga uppgifter?

På Studie- och språkverkstaden kan du få handledning med att förbättra alla typer av skriftliga uppgifter du ställs inför på universitetet, i alla ämnen och på alla nivåer.

LäSKM

Lärarstudenternas klubbmästeri

På Stockholms universitet finns en kårförening som heter Lärarstudenternas klubbmästeri (LäSKM), Det är en aktiv förening som både arrangerar pubar, sittningar, insparkar och andra sociala aktiviteter.