Lunch 12–13:30 Program 12:15–13

9 mars

Att arbeta med rösten

Kajsa Söderlundh, lärarutbildare, visar oss hur vi kan använda rösten som arbetsverktyg.


Ekologisk och vegetarisk lunch serveras så långt det räcker.
Alla lärarstudenter är varmt välkomna, oavsett inriktning.
Frågor? kontakta samordnare jannika: lararstudenter@sus.su.se
Gula villan ligger bakom frescatibiblioteket och södra f-huset.