Lärarprogrammen är en professionsutbildning där du som blivande lärare får kompetens inom: skolans historia, utvärdering och utvecklingsarbete, bedömning och betygssättning, juridik, retorik, utveckling, lärande och specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, ämnesdidaktik och läroplansteori, forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan delas in i tre delar: Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och utveckling på totalt 60 hp.

Om du vill du veta upplägget för just ditt program så kontakta din programansvariga institution.