Examen är ett av målen för studier vid universitet. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler.

Magisterpromotion i Aula Magna

Du behöver ansöka om examen i tid för att bli inbjuden

Till magisterpromotionen på våren inbjuds du som ansökt om examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, civilekonomexamen, vissa lärarexamina m.fl.) under tiden 1 juli året innan - 8 februari samma år. Till högtiden på hösten inbjuds motsvarande som ansökt om sitt examensbevis under tiden 9 februari - 30 juni samma år.